Okategoriserade

Litania till vår herre Jesus Kristus, präst och offerlamm

Jesus, du präst och offerlamm:
Förbarma dig över oss.
Jesus, du präst som är sand av Gud för att förkunna evangeliet för de fattiga:
Förbarma dig över oss.
Jesus, du präst som allt lever för att be för oss:
Förbarma dig över oss.
Jesus, du överstepräst som fadern smort med Helig Ande och kraft:
Förbarma dig över oss.
Jesus, du trogne och barmhärtige överstepräst:
Förbarma dig över oss.
Jesus, du överstepräst som brinner av iver för Gud och för själarna:
Förbarma dig över oss.
Jesus, du offer som skänker fred:
Förbarma dig över oss.
Jesus, du försoningens och fridens offer:
Förbarma dig över oss.
Från kärleken till världen och dess fåfängligheter:
Fräls oss, o Jesus.
Från det ovärdiga firandet av dina mysterier:
Fräls oss, o Jesus.
Genom den gudomliga makt som du på ett hemlighetsfullt sätt utöver genom dina präster:
Fräls oss, o Jesus.
Att du ville bevara alla präster i din heliga tjänst:
Vi ber dig, bönhör oss.
Att du ville skänka ditt folk herdar enligt ditt hjärta:
Vi ber dig, bönhör oss.
Att du ville uppfylla dem med ditt prästadömes ande:
Vi ber dig, bönhör oss.
Att dina prästers läppar måtte bevara kunskapen:
Vi ber dig, bönhör oss.
Att du ville sända trogna arbetare i din skörd:
Vi ber dig, bönhör oss.
Att du ville kalla trogna förvaltare av dina hemligheter:
Vi ber dig, bönhör oss.
Att du ville ge dem kraft att hålla ut i den tjänst som du har kallat dem till:
Vi ber dig, bönhör oss.
Att du ville ge dem tålamod i uppgiften, kraft åt deras verksamhet och uthållighet i bönen:
Vi ber dig, bönhör oss.
Att du genom dem överallt ville utbreda tillbedjan av ditt Allraheligaste Sakrament:
Vi ber dig, bönhör oss.
Att du ville uppta dina trogna tjänare i din glädje:
Vi ber dig, bönhör oss.
Jesus, du vår överstepräst:
Vi ber dig, hör oss
Jesus, du vår överstepräst:
Vi ber dig, bönhör oss.

(Ur Karmel 2010:2. Detta är endast ett utdrag, för litanian i sin helhet se: Johannes Paulus II, Gåva och mysterium. Catholica förlag.)