Bön till Vår fru av berget Karmel

Moder jag har tusen svårigheter: hjälp mig Från själens fiender: rädda mig. I mina misstag: upplys mig. I mina tvivel och trångmål: trösta mig. I mina sjukdomar: styrk mig. När man ignorerar mig: uppmuntra mig. I frestelserna: försvara mig. I svåra stunder: älska mig. Med din gränslösa makt: beskydda mig. Och då jag i dina […]

16 juli – Vår Fru av berget Karmel

< 16 juli – Vår fru av berget Karmel Festen ”Vår Fru av berget Karmel” firas till minne av att Jungfru Maria enligt traditionen överräckte det bruna skapularet till den engelske karmelitmunken Simon Stock söndagen den 16 juli 1251 (enligt vissa källor 1263) som tecken på hennes beskydd av Karmels orden. Skapular, av latinets scapulae […]

Novena till Vår Fru av berget Karmel – 16 juli

Under denna novena följer oss nio av Karmels helgon. Genom sitt exemplariska liv, genom sin kärlek till Kristus och Jungfru Maria, är de för oss mäktiga förebilder och förebedjare. Bön till Vår Fru av berget Karmel Moder jag har tusen svårigheter: hjälp mig Från själens fiender: rädda mig. I mina misstag: upplys mig. I mina […]

Litania till vår fru av Berget Karmel

Herre förbarma dig över oss Kristus förbarma dig över oss Herre förbarma dig över oss Kristus hör oss Kristus bönhör oss Gud Fader i himmelen Förbarma dig över oss Gud Son, världens Frälsare Gud Helige Ande Heliga Treenighet, en enda Gud Heliga Maria, Karmels Drottning och smycke, heliga Guds Moder Bed för oss Du jungfruliga […]