Högtider

16 juli – Vår Fru av berget Karmel

<Vår fru av berget Karmel

16 juli – Vår fru av berget Karmel

Festen ”Vår Fru av berget Karmel” firas till minne av att Jungfru Maria enligt traditionen överräckte det bruna skapularet till den engelske karmelitmunken Simon Stock söndagen den 16 juli 1251 (enligt vissa källor 1263) som tecken på hennes beskydd av Karmels orden. Skapular, av latinets scapulae ’axlar’, betecknade ursprungligen ett arbetsförkläde, men blev senare en symbol för ”Herrens ok”, som ordensfolk tog på sig.

Enligt en gammal legend skall Messias moder ha vördats på berget Karmel ända sedan profeten Elias tid. Legenden bygger på 1 Kung 18:44 och Jes 45:8, som används poetiskt i adventsliturgin. Sedan 1100-talet fanns eremiter på Karmel. Festen infördes mellan 1376 och 1386 till minne av påven Honorius III:s godkännande av ordensregeln 1226. Dagen är karmeliternas speciella högtidsdag.

  Festen ”Vår Fru av berget Karmel” firas den 16 juli till minne av att Jungfru Maria enligt traditionen överräckte det bruna skapularet till den engelske karmelitmunken Simon Stock söndagen den 16 juli 1251 (enligt vissa källor 1263) som tecken på hennes beskydd av Karmels orden. Skapular, av latinets scapulae ’axlar’, betecknade ursprungligen ett arbetsförkläde, men blev senare en symbol för ”Herrens ok”, som ordensfolk tog på sig.

Enligt en gammal legend skall Messias moder ha vördats på berget Karmel ända sedan profeten Elias tid. Legenden bygger på 1 Kung 18:44 och Jes 45:8, som används poetiskt i adventsliturgin. Sedan 1100-talet fanns eremiter på Karmel.

Festen infördes mellan 1376 och 1386 till minne av påven Honorius III:s godkännande av ordensregeln 1226. Dagen är karmeliternas speciella högtidsdag.

Målning av Pierre Puget (1600-tal) – Jungfru Maria ger skapularet åt den helige Simon Stock