Böner

Bön till Vår fru av berget Karmel

Moder jag har tusen svårigheter: hjälp mig
Från själens fiender: rädda mig.
I mina misstag: upplys mig.
I mina tvivel och trångmål: trösta mig.
I mina sjukdomar: styrk mig.
När man ignorerar mig: uppmuntra mig.
I frestelserna: försvara mig.
I svåra stunder: älska mig.
Med din gränslösa makt: beskydda mig.
Och då jag i dina armar dör: mottag mig.
Karmels Jungfru, be för oss.
Amen.

6nbsp;