Att leva med Maria

Vi kan betrakta Maria som vår äldsta syster, som genom sitt liv konkret visar hur en kristen skall leva. Inom Karmel har vi alltifrån början i henne igenkänt en syster som inkarnerar Ordens ideal och sålunda stimulerar till efterföljelse, enbart genom att vara. Maria är ett perfekt föredöme för varje kristen. ”Man framställer den heliga […]

Jungfru Maria – Den troende

Andra Vatikankonciliet understryker med rätta att Jungfru Maria är en av oss. Liksom vi vandrade hon ”trons pilgrimsväg”(1). Liksom vi levde hon i tro, hopp och kärlek. Liksom vi tillbad hon den ende och trefaldige Guden. Därför kan hennes inre förhållande till Gud också bli ett exempel och en förebild för oss. I henne inkarneras […]

Den sköna kärlekens moder

Predikan av Clemens Karlsson OCD, Glumslöv den 16 juli 2014. Jungfru Maria är inte som andra helgon. Att det är så framgår mycket tydligt av evangeliet som vi just har hört – det är inte utan anledning att Kyrkan låter karmelitorden få läsa upp och förkunna just detta evangelium idag på dess stora högtidsdag (Joh […]

Maria i Karmel

Av Wilfrid Stinissen OCD. Alltid har man i Kyrkan vetat att Maria intar en hedersplats i det kontemplativa livet. Att vara kontemplativ är ju att bli överskuggad av Anden och bli havande med Ordet. För alla som vill leva kontemplativt är Maria en ledstjärna. Den heliga Jungfruns dygder är just de dygder som blommar eller […]

Bön till Vår fru av berget Karmel

Moder jag har tusen svårigheter: hjälp mig Från själens fiender: rädda mig. I mina misstag: upplys mig. I mina tvivel och trångmål: trösta mig. I mina sjukdomar: styrk mig. När man ignorerar mig: uppmuntra mig. I frestelserna: försvara mig. I svåra stunder: älska mig. Med din gränslösa makt: beskydda mig. Och då jag i dina […]

Maria i Karmel

Maria är vår moder, vi är hennes barn. Det ger en särskild atmosfär åt Karmels klosterliv. En moder älskar alla sina barn lika mycket. Hon älskar dem inte för att de är duktiga, snälla, söta, intelligenta eller fromma. Hon älskar dem helt enkelt för att de är hennes barn och hon ser var och en […]

Jungfru Maria i Karmel

1. Alltid har man i Kyrkan vetat att Maria intar en hedersplats i det kontemplativa livet. Att vara kontemplativ är ju att bli överskuggad av Anden och bli havande med Ordet. För alla som vill leva kontemplativt är Maria en ledstjärna. Många av de vackra namn som Kyrkan i den lauretanska litanian ger åt Maria […]