Artiklar

Maria i Karmel

Av Wilfrid Stinissen OCD.

Alltid har man i Kyrkan vetat att Maria intar en hedersplats i det kontemplativa livet. Att vara kontemplativ är ju att bli överskuggad av Anden och bli havande med Ordet. För alla som vill leva kontemplativt är Maria en ledstjärna. Den heliga Jungfruns dygder är just de dygder som blommar eller borde blomma i det kontemplativa livet.

Som karmelit tillhör du en Orden som från allra första början har haft en djup och innerlig kärlek till Jungfru Maria. Karmelitbrödernas lilla kyrka på berget Karmel var vigd åt Vår Fru. Därför kallades karmeliterna ”den saliga Jungfru Maria av berget Karmels bröder”. Maria kallas ”decor Carmeli”, Karmels smycke och prydnad. Hon ger vår Orden en särskild skönhet. Som karmelit får du kalla henne din stolthet. Om vår Orden skulle tappa sin kärlek till Maria skulle den förlora sin identitet.

Från början har karmeliterna betraktat Maria inte bara som sin moder och drottning, utan också som en äldre syster som inkarnerar Ordens ideal och sålunda stimulerar till efterföljelse. Maria är ett perfekt föredöme för varje karmelit. Hon var och är en levande bok i vilken du kan avläsa vår regel, vårt levnadssätt. Vem har mer och bättre än hon uppfyllt vår regels centrala föreskrift, att dag och natt begrunda Herrens lag och vaka i bön? Om du ser Maria som din äldre syster får du en konkret bild av vad ditt liv bör vara. Det räcker att se upp mot Maria och försöka vara och göra som hon. Jungfrulig renhet, tystnad, oavlåtlig bön, begrundan av mysterierna, kärleksfull uppmärksamhet på Jesus, allt detta finner du på ett idealiskt sätt förverkligat i Maria.

Var aldrig rädd att din kärlek till Jungfru Maria kan stå i vägen för din kärlek till Gud eller till Jesus. ”Var inte rädd för att älska den heliga Jungfrun för mycket”, skriver Thérèse till sin kusin Marie Guérin, ”du kommer aldrig att älska henne tillräckligt – och Jesus kommer att bli mycket nöjd eftersom den heliga Jungfrun är hans Mor” .

Att Maria aldrig fördunklar Jesu närvaro lär oss Kyrkan som vill att vi flera gånger varje dag vänder oss till Maria, och manar henne, Guds heliga moder, att be för oss. Om vad skall hon be? ”Att vi blir värdiga Kristi löften.”

Var inte heller rädd att Marias närvaro kan störa din ensamhet med Gud. Maria stör inte din ensamhet utan hon slår vakt om den och fördjupar den.

Du kan av Maria lära dig att inte behålla Jesus för dig själv utan att ge honom åt andra. I templet i Jerusalem lägger Maria utan att tveka sitt barn i Symeons famn, i Kana hänvisar hon till Jesus: ”Gör det han säger åt er”, vid korset ger hon honom åt oss alla. Försök att göra som hon: ge Jesus, dela ut honom genom din längtan, din bön, ditt offer, genom den kristusdoft du sprider (2 Kor 2:15).

(Ur: Göm dig vid bäcken Kerit)