Ett liv i bön och offer för själarnas frälsning. Del 2

Missionärernas uppgift Så om det är uppenbart att det är missionärernas uppgift att utbreda Kristi rike konkret i världen genom att föra ut evangeliet till nya folk, så är det lika sant att de kontemplativa ordnarnas bön leder till att Kristi rike utbreds andligen genom att människor blir bättre disponerade för att faktiskt ta emot […]

Ett liv i bön och offer för själarnas frälsning. Del 1

Att förkunna evangeliet Innan Jesus återvände till Fadern gav han sina apostlar missionsbefallningen: ”Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt skall räddas, men den som inte tror skall bli dömd.” (Mark 16:15-16). Frälsningen är ingen självklarhet, utan beror på vår goda vilja att genom en […]

Hur urskiljer man en ordenskallelse?

Att urskilja Guds kallelse i sitt liv är den stora frågan för var och en. Om Gud är min Fader och min skapare har han velat något med mitt liv. Man kommer aldrig till världen av en slump. Och att inte ta sig, eller att inte ha tagit sig, tid för att allvarligt överväga denna […]

4:e påsksönd. Årg. B

Den gode Herdens söndag Apg 4:8-12; Ps 118:1,8-9, 21-23, 26, 28-29 (R. 22); 1 Joh 3:1-12; Joh 10:11-18 Bröder och systrar! Den Fjärde Påsksöndagen är traditionellt en dag då Kyrkan ber för präst- och ordenskallelser. Oavsett vilken årgång av läsningar vi följer så återger Evangeliet denna dag liknelsen om fåren och den Gode Herden. Att […]

Kallad till Karmel

”Kom till mig alla ni som är tyngda av bördor; jag ska skänka er vila.” Sedan Herren gav mig nåden att längta efter Hans vilja, har jag börjat inse att min egen vilja är endast en börda och att all sann vila och glädje finns i Guds vilja. Därför längtar jag att inte längre söka […]

Bön om kallelser

Himmelske Fader, vi frambär till Dig vår brinnande önskan att hålla bönens lampa klart brinnande i Kyrkan. Därför ber vi Dig, genom Marias Karmels Moders förbön, att kalla många till ett liv i bön i Karmel, till Din ära och för själarnas frälsning. Vi ber om detta genom Kristus vår Herre. Amen Helige Josef och […]