The Vocation of a Pluscarden Monk

Desire for God. Longing to respond to Jesus Christ; fully, authentically, adequately; to his goodness, his love, his self gift. Desire to serve the Church; not just a bit, but with total commitment; even to the giving up of life itself. Desire to live the life of the Church; to live the Eucharist; to participate […]

Glädjens låga

Yvonne Bisiaux föddes i Paris 1893. Hon trädde in i karmelitklostret i Pontoise 1914, efter att ha flytt från hemmet där modern vägrade acceptera hennes val att leva som nunna. Hon var mycket musikaliskt begåvad och en lovande pianist. I lydnad skrev hon en självbiografi där hon beskriver sitt inre liv med Jesus. Marie-Angelique av […]

Liv utgivna för att bära denna världs bördor med händer upplyfta i bön

Av Anna Maria Canopi. ”Man talar så mycket om bortslösade liv – men bara om att människans liv slösas bort … som aldrig fick en aning om att Gud existerar” (Sören Kierkegaard). Vid den liturgiska åminnelsen av Jungfru Marias tempel gång (21 nov) uppmanas de kristna att be särskilt för klausurerade nunnor. Enligt traditionen togs […]

Nu gäller det mig!

Av Alessandro Macinai. Det finns stunder i vårt liv då vi blir varse en kallelse som är mycket speciell och som vi känner är riktad enbart till oss. Intuitionen och lyssnandet banar sig väg in i själen och i anden och väcker hjärtat och sinnet. Som av en blixt från klar himmel drabbas vi av […]

Karmels apostoliska roll i Kyrkan och världen

1. De berömda ord som Pius XI en gång skrev till kartusianerna gäller också för dig: ”Det är uppenbart att de som ägnar sig åt ett liv av oavlåtlig bön och försakelse bidrar mycket mer till Kyrkans blomstring och mänsklighetens räddning än de som vinnlägger sig om att arbeta på Herrens åker.” I samma anda […]

Att följa den korsfäste

Kors som vi tar emot genom att avstå från att klaga, utan i stället låta dem förena oss mera med vår korsfäste Herre. Vi kan tänka på vår heliga moder Teresa som bad om att få lida eller dö, eller vår helige fader Johannes som önskade att få lida och bli föraktad för Jesus. Följer […]

Ett liv i helgad kyskhet – ett tecken för vår tid

För en ung människa som umgås med tanken på en klosterkallelse så är inte sällan kyskhetslöftet det som uppfattas som den största stötestenen. Fattigdom och lydnad kan väl kanske gå an, men att frivilligt avstå från allt det underbara som ett liv i äktenskap och familj medför, kan för många tyckas fullständigt otänkbart och rentav […]

Bön om kallelser

Himmelske Fader, vi frambär till Dig vår brinnande önskan att hålla bönens lampa klart brinnande i Kyrkan. Därför ber vi Dig, genom Marias Karmels Moders förbön, att kalla många till ett liv i bön i Karmel, till Din ära och för själarnas frälsning. Vi ber om detta genom Kristus vår Herre. Amen Helige Josef och […]