Böner

Påven Franciskus bön för Barmhärtighetens år

Herre Jesus Kristus,
du har lärt oss att vi skall vara barmhärtiga så som vår himmelske Fader är barmhärtig,
och du har sagt att den som ser dig har sett honom.
Visa oss ditt ansikte, så blir vi frälsta.
Din kärleks blick befriade Sackaios och Matteus från slaveriet under pengarna,
äktenskapsbryterskan och Maria från Magdala från att söka lyckan endast i en skapad varelse,
den fick Petrus att gråta bittert efter förnekelsen
och lovade paradiset till den botfärdige rövaren.
Låt oss förstå att dina ord till den samariska kvinnan är riktade till var och en av oss:
”Om du visste vad Gud har att ge”.
Du är den osynlige Faderns synliga ansikte,
uppenbarelsen av den Gud som främst visar sin allmakt genom förlåtelse och barmhärtighet.
Låt kyrkan bli det synliga ansiktet i världen av dig, hennes Herre, uppstånden i härlighet.
Du ville att dina tjänare skulle vara klädda i svaghet
för att kunna känna med de okunniga och vilsegångna.
Låt alla som närmar sig en av dem känna sig välkomnade, älskade och förlåtna av Gud.
Sänd din Ande och helga oss med hans smörjelse,
så att Barmhärtighetens jubelår blir ett nådens år från Herren,
då hans kyrka med ny hänförelse bär glädjebudet till de fattiga,
förkunnar frihet för de fångna och förtryckta
och skänker de blinda synen åter.
Vi ber detta, på förbön av Maria, barmhärtighetens Moder,
av dig som med Fadern och den helige Ande lever och råder
från evighet till evighet. Amen.

Översättning: Katolska liturgiska nämnden, KLN maj 2015