Böner

Bön med anledning av heliga Teresa av Jesus jubileumsår

Gud, vår Fader,
vi prisar och välsignar dig, för att du gett oss nåden att fira femhundraårsjubileet av den heliga Teresas födelse.

Herre Jesus Kristus,
vår ”sanne vän”, hjälp oss att växa i vänskap till dig, så att vi likt Teresa, Kyrkans dotter, bär vittne om din glädje i världen och inte glömmer människornas nöd.

Helige Ande,
hjälp oss att ”med ett rent samvete och ödmjukhet” gå fram på det inre livets väg, rotade i sanningen, med en förnyad frigjordhet från skapade ting och med en förbehållslös kärlek till varandra.

Lär oss att av hela vårt hjärta be som Teresa av Jesus, det andliga livets lärare: ”Jag tillhör dig, för dig är jag ju skapad; vad vill du Gud med mig?”

Amen.