Teresa av Avila, vänskapens mystiker. Del 1

Vi börjar med Teresas egna ord: Inget får skaka dig, inget förskräcka. Allting skall klarna. Gud är densamme. Vänta och vaka. Allt skall du vinna. Den som har Gud kan ingenting sakna. Gud ensam räcker. Dessa korthuggna fraser kan hjälpa oss att lära känna den som skall bli vår vän och ledsagare, Teresa av Avila […]

Bön med anledning av heliga Teresa av Jesus jubileumsår

Gud, vår Fader, vi prisar och välsignar dig, för att du gett oss nåden att fira femhundraårsjubileet av den heliga Teresas födelse. Herre Jesus Kristus, vår ”sanne vän”, hjälp oss att växa i vänskap till dig, så att vi likt Teresa, Kyrkans dotter, bär vittne om din glädje i världen och inte glömmer människornas nöd. […]

Teresa av Jesus 1515-2015

Teresa av Jesus 500-årsjubileum. Vi känner till och inser i någon mån Guds överflödande frikostighet mot vår heliga moder – men förstår vi tillräckligt vad Teresa betydde för Jesus? Vad hon betydde för honom i fråga om kärlek, bön och trohet, vilken storsinthet, mod, heroism hon bevisade honom? Uppskattar vi hennes förtröstan i alla svåra […]

Teresa av Jesus 1515-2015

500-årsjubileum av Teresa av Jesus (Teresa av Avila) födelse. ”Vi känner till och inser i någon mån Guds överflödande frikostighet mot vår heliga moder – men förstår vi tillräckligt vad Teresa betydde för Jesus? Vad hon betydde för honom i fråga om kärlek, bön och trohet, vilken storsinthet, mod, heroism hon bevisade honom? Uppskattar vi […]

Teresa av Jesus

Spansk mystiker, karmelitnunna, ordensreformator och kyrkolärare. I hennes skrifter konfronteras vi med en ”smittande” mystik och en gedigen andlig erfarenhet förmedlad av en mycket mänsklig, varm och humoristisk kvinna med båda fötterna på jorden. Teresa är en ypperlig läromästare på bönens väg, en stor auktoritet genom tiderna.