Frontpage

Teresa av Jesus 1515-2015

500-årsjubileum av Teresa av Jesus (Teresa av Avila) födelse.
”Vi känner till och inser i någon mån Guds överflödande frikostighet mot vår heliga moder – men förstår vi tillräckligt vad Teresa betydde för Jesus? Vad hon betydde för honom i fråga om kärlek, bön och trohet, vilken storsinthet, mod, heroism hon bevisade honom? Uppskattar vi hennes förtröstan i alla svåra mödor det föll på hennes lott att ta på sig i Guds tjänst? Fattar vi vidden av hennes självförsakelse, hennes fattigdom, hennes totala gåva av sig själv vilken gjorde henne till ”Teresa av Jesus”? Att tillhöra Jesus sammanfattar hela hennes liv. Det är i detta radikala bortdöende från henne själv, i hennes fullständiga förening med Jesus i varje omständighet som vi finner hemligheten med hennes storsinta dristighet, med hennes vidsynthet, med den glada frihet som ger henne den unika charm som lär oss mer än mycken undervisning.” (Mother Mary of Jesus ocd (1851-1942), priorinna I Notting Hill Carmel, London.)

Bön med anledning av heliga Teresa av Jesus jubileumsår.
Gud, vår Fader, vi prisar och välsignar dig, för att du gett oss nåden att fira femhundraårsjubileet av den heliga Teresas födelse.
Herre Jesus Kristus, vår ”sanne vän”, hjälp oss att växa i vänskap till dig, så att vi likt Teresa, Kyrkans dotter, bär vittne om din glädje i världen och inte glömmer människornas nöd.
Helige Ande, hjälp oss att ”med ett rent samvete och ödmjukhet” gå fram på det inre livets väg, rotade i sanningen, med en förnyad frigjordhet från skapade ting och med en förbehållslös kärlek till varandra.
Lär oss att av hela vårt hjärta be som Teresa av Jesus, det andliga livets lärare: ”Jag tillhör dig, för dig är jag ju skapad; vad vill du Gud med mig?”
Amen.