Bön om kallelser

Himmelske Fader, vi frambär till Dig vår brinnande önskan att hålla bönens lampa klart brinnande i Kyrkan. Därför ber vi Dig, genom Marias Karmels Moders förbön, att kalla många till ett liv i bön i Karmel, till Din ära och för själarnas frälsning. Vi ber om detta genom Kristus vår Herre. Amen Helige Josef och alla Karmels helgon. Be för oss. Amen  

Läs mer

Litania till vår fru av Berget Karmel

Herre förbarma dig över oss Kristus förbarma dig över oss Herre förbarma dig över oss Kristus hör oss Kristus bönhör oss Gud Fader i himmelen Förbarma dig över oss Gud Son, världens Frälsare Gud Helige Ande Heliga Treenighet, en enda Gud Heliga Maria, Karmels Drottning och smycke, heliga Guds Moder Bed för oss Du jungfruliga Guds Moder Du den sköna kärlekens Moder Du nådens Moder Du uppstigande moln ur barmhärtighetens hav Du vita moln över Berget Karmel Du molnstod i vår öken Du Guds heliga berg Du berg från vilket hörnstenen löste sig Du Guds heliga stad Du stad höljd …

Läs mer

Litania till vår herre Jesus Kristus, präst och offerlamm

Jesus, du präst och offerlamm: Förbarma dig över oss. Jesus, du präst som är sand av Gud för att förkunna evangeliet för de fattiga: Förbarma dig över oss. Jesus, du präst som allt lever för att be för oss: Förbarma dig över oss. Jesus, du överstepräst som fadern smort med Helig Ande och kraft: Förbarma dig över oss. Jesus, du trogne och barmhärtige överstepräst: Förbarma dig över oss. Jesus, du överstepräst som brinner av iver för Gud och för själarna: Förbarma dig över oss. Jesus, du offer som skänker fred: Förbarma dig över oss. Jesus, du försoningens och fridens offer: …

Läs mer

Adventstiden uppväcker hoppets dynamik

Av Jean Galot, jesuit

Julens högtid föregås av en hoppets tid. Advent är den liturgiska tid som Kyrkan har instiftat för utvecklingen av detta hopp. De kristna väntar på Kristi ankomst i hopp om att denna ankomst skall ge en ny impuls till världens förvandling. Varje år av det tredje millenniet öppnar porten till ett nytt steg framåt för mänsklighetens framåtskridande. Detta framåtskridande är framför allt ett andligt framåtskridande som visar på ett större inflytande av Kristus på det mänskliga livet och en större utbredning av den nåd som utgjuts i våra hjärtan genom den helige Ande. Julens förväntan är alltså inte enbart en …

Läs mer

4:e sönd. i advent

Predikan av Anders Arborelius OCD

Ingen del av kyrkoåret är så präglad av Marias närvaro som advent. Och i dag på den fjärde och sista adventssöndagen blir det som mest tydligt. Advent är en väntans tid och tillsammans med Maria lever hela Kyrkan i väntans tider på honom som skall födas till världen. Maria som i sin egen kropp fick bära världens Frälsare förkroppsligar det hopp och den förväntan som advent talar om. Ja, Maria förkroppsligar själva trons grundhållning gentemot Gud: ”Jag är Herrens tjänarinna, må det ske med mig som du har sagt.” I Maria ser vi vad det är att leva i tro, …

Läs mer

Predikan på långfredagen

Wilfrid Stinissen OCD

Passionsberättelsen har vi läst och hört så ofta att den antagligen förlorat sin skakande kraft. Dessutom är vi så fastlåsta i oss själva att vi har svårt att leva oss in i Kristi lidande. Det kan därför vara klokt att ärligt acceptera att vi är så självcentrerade. Vi kan i vår meditation över Kristi lidande ta oss själva till utgångspunkt. Antag att du drabbats av en obotlig sjukdom. Du har varit aktiv, framgångsrik. Eftersom du är relativt ung hade du många planer för framtiden. Men plötsligt, oväntat har sjukdomens mörka skugga fallit över ditt liv. Du vet att du inte …

Läs mer

En liten betraktelse om skönheten

Flor Hofmans

Blommorna lyser upp naturen med sina klara färger. Därför att Gud har skapat blommorna vet vi att vi måste älska skönheten. Hedningarna tvivlade på detta, de motsade varandra. ”Vörda naturen: endast den är skön, endast den är sann”, sade romaren Juvenalis. Men Homeros, grekernas store skald, sade: ”Skogarna och fälten har ingenting att lära mig; det enda som är mig till nytta är att vara tillsammans med människor.” De kunde ännu inte se allt i dess rätta ljus. I jämförelse med en människa är blommor ingenting. Men människan själv är ingenting så länge hon inte lärt sig att det finns …

Läs mer