3:e påsksöndagen. Årg. A

On Lk 24:13-35. St. Luke’s account of the Resurrection of Jesus is in many respects very like that of St. John. And both of them are distinctly odd, or at least very different from what we might have expected. Surely we might have expected something awe-inspiring, cosmic, apocalyptic: some blinding light; some earth-shattering explosion; crowds […]

3:e påsksönd.

Om den uppståndne Herren bara en gång hade visat sig för sina lärjungar skulle de haft svårt att bli riktigt övertygade om att han uppstått från de döda. Trots att Jesus varje gång han under sitt liv har talat om sin död och sitt lidande har tillagt: ”Och på tredje dagen skall jag uppstå…” är […]