5:e sönd. i fastan

Varje gång Jesus gör ett under, är det ett tecken på ett ännu större mysterium än det han gör. Han vill genom det visa oss vem han är och vem hans Fader är. Undergärningen vill föra oss fram till förundran över det ännu större under som Gud själv i hela sin treeniga verklighet är. Det […]

5:e sönd. i fastan 2016/5th Sunday of Lent

On Jn 8:1-11. It’s the last Sunday of lent before Holy Week begins, and in this year of St. Luke the Church offers us today the Gospel of the woman taken in adultery. All the commentators agree that the present position of this story in St. John’s Gospel is not original. Its most likely author […]

5:e sönd. i fastan. Årg. C

I evangelietexten idag går Jesus längre än vad man den gången kunde tro var möjligt: han förlåter en kvinna som ertappats med äktenskapsbrott. I denna kvinna kan vi känna igen Israel, som profeterna många gånger anklagade för att ha gjort sig skyldig till äktenskapsbrott när folket vände sig bort från Herren deras Gud och tillbad […]