En meditation för 4:e sönd. i advent

Medan Lukas gärna betonar Marias roll i frälsningshistorien, understryker Matteus Josefs roll. Hos Lukas står Josef helt i skuggan, hos Matteus däremot är det han som leder den heliga familjen. Det är för honom och inte för Maria som ängeln visar sig och säger att han med Maria och Jesus måste fly till Egypten. och […]

2:a sönd. i advent/Advent Sunday 2A

On Matthew 3:1–2 St. John the Baptist is a major figure in the history of Israel, obviously an authentic Prophet, ranking with the greatest Prophets of the past. He takes up the hopes of the other, earlier prophets, and says that they are all to be fulfilled in Jesus. John’s witness is an extremely important […]

Advent och jul i Karmel

”Vi kan ej höra stegen, Han nalkas oss ändå… Så stilla och så oförmärkt blir Guds gåva åt oss räckt…” sjunger vi i jultiden. Dessa ord passar även för adventstiden. När Gud kommer till jorden, in i människornas värld tränger han sig inte på. Han kommer stilla, försynt. Men han kommer lastad med oändliga rikedomar […]

4:e sönd. i advent

Predikan av Anders Arborelius OCD. Ingen del av kyrkoåret är så präglad av Marias närvaro som advent. Och i dag på den fjärde och sista adventssöndagen blir det som mest tydligt. Advent är en väntans tid och tillsammans med Maria lever hela Kyrkan i väntans tider på honom som skall födas till världen. Maria som […]

Advent. III

Av Anders Arborelius OCD. Guds längtan efter gemenskap med människan drev honom att göra sig själv till människa för att göra det lättare för henne att älska honom och finna sin glädje i honom. Han ville att vi skulle älska honom också så som vi älskar vår medmänniska. Sedan Gud har blivit människa, finns det […]

3:e sönd. i advent /3th Sunday of Advent

Predikan av/Homily by Dom Benedict Hardy OSB. On Luke 3:10-18. The last word of the Hebrew Bible, coming at the end of the Prophecy of Malachi, is the word “curse” – “lest I come and strike the land with a curse”. To avoid the Bible ending in this way, the Jewish Rabbis adopted the custom […]

Advent. II

Anders Arborelius OCD. Gud förberedde sin ankomst till världen genom Israels längtan. Alltsedan skapelsen kom till, har Gud lagt ner sina spår i allt det som finns till. Alltsedan förbundet instiftades, har han ingjutit en längtan efter dess fullbordan. När Sonen blir människa, blir denna längtan uppfylld, men bara genom att ständigt öka i intensitet. […]

Advent. 1

Av Anders Arborelius OCD. ”Herre, gör så att mitt liv blir som en väntsal. Det må bli kort eller långt, hädanefter väntar jag allt av dig”, bad en svårt sjuk kvinna. Men det är inte så många som har lärt sig konsten att vänta. I stället vill man få allt på en gång. Förväntansfull glädje […]

Gör ditt hjärta till ett ständigt advent

Av Guido Stinissen (1931-1998), karmelit Längtan är det bedjande hjärtats grundhållning, och denna måste vidmakthållas livet igenom. Det ständiga medvetandet om att man ännu inte helt uppfyllts av den Älskade får inte bytas bort mot lättköpta ”rikedomar” av vare sig sinnlig eller andlig art. Se till att du inte väljer det omedelbart gripbara till förfång […]

Adventstiden uppväcker hoppets dynamik

Julens högtid föregås av en hoppets tid. Advent är den liturgiska tid som Kyrkan har instiftat för utvecklingen av detta hopp. De kristna väntar på Kristi ankomst i hopp om att denna ankomst skall ge en ny impuls till världens förvandling. Varje år av det tredje millenniet öppnar porten till ett nytt steg framåt för […]