Alla själars dag

Av Anders Arborelius OCD. Hos Gud finns det både människor och änglar som talar väl för oss. Denna del av de heligas samfund brukar kallas för den triumferande Kyrkan. Den har redan fått del av Lammets seger (Upp 21:7) och kan därför hjälpa oss som lever i den kämpande Kyrkan på jorden. Också den tredje […]