7:e sönd. u.å. Årg. A

Matt 5:38–48 När vi hör Jesus säga: ”Ni har hört att det blev sagt till fäderna… men jag säger er”, så ligger det nära till hands att tro att Jesus avvisar eller motsäger det gamla förbundets lag och kommer med en helt ny lära. Men så är det inte menat. Både lagen och evangeliet kommer […]

6:e sönd. u.å. Årg. A

Homily for Sunday 6A, on Mt 5:17-37. Do not imagine that I have come to abolish the Law or the Prophets. I have come not to abolish but to fulfil them. Throughout St. Matthew’s Gospel, we find a strong emphasis on the perfect accordance of Jesus with the Holy Scriptures of the Old Testament. Matthew […]