Den heliga Ande

I Jesus Kristus blir vi befriade. ”Hos ingen annan finns frälsningen, och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss” (Apg 4:12). Jesus är vägen till Fadern. Men vi behöver också en vägvisare, en kompass, som hjälper oss att beträda denna rätta väg. Vi behöver någon som hjälper oss att […]

Maria och Den Helige Ande hos Johannes av Korset

Alla Johannes skrifter, hans prosa och ännu mer hans poesi, handlar om vad Gud vill åstadkomma i oss genom bönen, såväl som vilka under Gud redan har gjort i våra liv och i världen. Johannes uppmanar oss ständigt att göra rum i oss själva för Gud, att göra oss tomma så att Gud kan leva […]

Pingst – Den Helige Andes dynamik

Läran om den Helige Ande brukar kallas pneumatologi (av grek. pneuma: ande) och läran om vårt liv i Anden spiritualitet (av lat. spiritus: ande). Andligt liv är ju alltid att leva i den Helige Ande. En andlig människa är någon som blivit genomskinlig för den Helige Ande. Tron på Anden får alltid konsekvenser i vårt […]