Se på Kristus! Den katolska Kyrkans självporträtt

Ekumeniskt samtal i Sankta Annagården, Lidingö 20 januari 2002 Innan Kyrkan ser på sig själv är det viktigt att veta att just detta kan vara en stor frestelse. Som Kyrkan är vi i första hand till för att se på Kristus och låta oss betraktas av honom. I andra hand är vi till för världen, […]