Trettondedag jul – Epifania

Gud vill inte bara uppenbara sig för oss. Han vill också uppenbara sig med hela sin härlighet, ja, han vill ge oss del av den. Dagens högtid, epifania, Herrens uppenbarelse, tillhör de liturgiska fester då vi får en liten glimt av det som är Guds innersta hemlighet, hans egen härlighet och skönhet. ”Herrens härlighet går […]

Epifania – Herrens uppenbarelse 2016/The Epiphany

Predikan av/Homily by Dom Benedict Hardy OSB. The Greek word “Epiphany” means manifestation, shining out. So today we celebrate the manifestation of Christ, especially to the Gentiles. Actually a 3-fold event is celebrated today: the coming of the Magi, the Baptism in the Jordan, and the Miracle of the water and wine at Cana in […]