Om Jesu påskmåltid och eukaristin

Hur framställer Jesus sitt frälsarverk? Jesu hela sändning är att vara gåva. Evangelierna berättar på vilket sätt han är denna gåva och på vilket sätt vi kan ta emot den. Men det finns en händelse i Jesu liv i vilken han sammanfattar, synliggör och förverkligar hela sin kallelse. Under Jesu sista påskmåltid uppfyller och fullbordar […]

Eukaristin, den nya mänsklighetens lovsång. 2

Av Wilfrid Stinissen OCD. Givandets och offrandets glädje och smärta Just därför att den nya mänsklighetens lovsång är en tacksägelsesång, att den är ”eucharistía”, är den fylld av glädje. Vi tackar för att Jesus är med oss och ger oss sig själv till mat och dryck. Men det finns ännu ett skäl varför eukaristin är […]

Eukaristin, den nya mänsklighetens lovsång. 1

Av Wilfrid Stinissen OCD. Efter att ha uttalat invigningsorden över brödet och vinet säger prästen i den katolska mässan: ”Trons mysterium.” Eukaristin är trons stora mysterium. Vi kan försöka utforska detta mysterium, men vi kommer aldrig att bli färdiga. Eukaristin är alltid större. Den är en syntes av hela den kristna tron. Från början har […]