Faderns porträtt

Evangelisten Johannes berättar att Filippos sade till Jesus: ”Herre, visa oss Fadern, det är nog för oss” (14:8). Filippos ansåg tydligen att det var en blygsam bön, att han inte krävde för mycket: ”Det är nog för oss.” Fattas bara! Något högre än att se Fadern kan en människa inte längta efter, att se Fadern […]