Advent

”Guds ankomst till jorden är en så väldig händelse att Gud ville förbereda den i århundraden”, säger Katolska Kyrkans Katekes (1). Strax efter syndafallet ger Gud ett löfte till Adam och Eva om att ormen, det onda,en gång skall besegras. Hela Gamla Testamentet är en fortsättning av detta det första ”glädjens budskap”,”protoevangeliet”, som blev givet […]