Advent och jul i Karmel

”Vi kan ej höra stegen, Han nalkas oss ändå… Så stilla och så oförmärkt blir Guds gåva åt oss räckt…” sjunger vi i jultiden. Dessa ord passar även för adventstiden. När Gud kommer till jorden, in i människornas värld tränger han sig inte på. Han kommer stilla, försynt. Men han kommer lastad med oändliga rikedomar […]

Juldagen 2015

Predikan av Emmanuel Jakobsson, karmelit. Vi har samlats här denna Juldagsmorgon för att med glädje fira en av vår tros största hemligheter: Inkarnationens underbara mysterium. Detta att Gud visar sin oändliga kärlek till oss människor genom att – i sanning – bli en av oss. Hur Han som är Evig, Oändlig, Ofattbar, låter sig födas […]