Maria – den av nåd helt frälsta

Maria drar aldrig uppmärksamheten till sig själv, utan som den renhjärtade människa hon är leder hon alla vidare till Kristus. Hennes stora uppdrag är just att förmedla kontakten med honom. Han är vår enda medlare och överstepräst hos Fadern (Heb 4:14). Maria vill bara förmedla Kristi nåd till oss på ett moderligt och ömsint sätt. […]

Guds heliga moder Marias högtid/The Solemnity of Mary Mother of God

Gal 4:4-7 “Ubi venit plenitudo temporis…” When the fullness of time came, God sent his Son, born of a woman… These are the words of St. Paul’s Letter to the Galatians, Chapter 4, beginning verse 4. The passage is one of the most frequently quoted from all Paul’s writings and we had it also just […]

Maria – Guds moder

Maria sammanfattar i sin förväntan hela världens längtan efter en Frälsare. Hon är förtrogen med Skriften, vars budskap ingen någonsin har fattat som hon. Den helige Ande som överskuggat henne är ju densamme som inspirerat de heliga orden. Hon vet att hela det gamla förbundet är en enda långt utdragen adventstid. Och att denna omåttliga, […]

Maria och Den Helige Ande hos Johannes av Korset

Alla Johannes skrifter, hans prosa och ännu mer hans poesi, handlar om vad Gud vill åstadkomma i oss genom bönen, såväl som vilka under Gud redan har gjort i våra liv och i världen. Johannes uppmanar oss ständigt att göra rum i oss själva för Gud, att göra oss tomma så att Gud kan leva […]