Uppståndelsen – Anastasis

Uppståndelse-ikonen liknar ikonen som visar Jesu dop i Jordan. Det är samma berg som klyvs itu. Det är samma djup Jesus stiger ner i. I Jordan stiger han ner i det vatten där folket har befriats från sina synder, där de blivit rentvagna från all synd för att uppstå till ett nytt liv. I Uppståndelsen […]

Maria från Magdala* på Uppståndelsens dag

Meditation av en karmelitnunna. På Uppståndelsemorgonen visar Jesus sig för Maria från Magdala som gråtande står framför den tomma graven. Det är först när han nämner hennes namn som hon känner igen honom. Spontant vill hon kasta sig ner för hans fötter och omfamna dem, men han säger ”Rör inte vid mig” – ”Noli me […]

Påskdagen 2016

Herren är uppstånden från de döda, aposteln Johannes såg det och han trodde, ty han är sannerligen uppstånden. Vi har idag i början av denna mässa sjungit – under det att vi bestänktes med vigvattnen – Vidi aquam: ”Jag såg en ström av levande vatten välla fram på templets högra sida, halleluja, och det gav […]

Påskdagen 2015

I påskdagens evangelium enligt evangelisten Johannes framträder tre människor på ett alldeles särskilt sätt. Först möter vi Maria från Magdala. Hon hade varit en av de kvinnor som stod vid Jesu kors. Om en människa har upplevt det som Maria hade upplevt på långfredagen kan hon inte längre vara densamma som förut. Hon var med […]