Den heliga Ande

I Jesus Kristus blir vi befriade. ”Hos ingen annan finns frälsningen, och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss” (Apg 4:12). Jesus är vägen till Fadern. Men vi behöver också en vägvisare, en kompass, som hjälper oss att beträda denna rätta väg. Vi behöver någon som hjälper oss att […]

Pingstbetraktelse

Vi har nu firat påsk i flera veckor. Vi har firat att Jesus stått upp från de döda, att han besegrat dödens och mörkrets makter. Vi har firat att han återvänt till sin Fader och där lever i ständig förbön för oss. Är därmed inte allting sagt och gjort? Finns det något mer att fira? […]

Pingst – Den Helige Andes dynamik

Läran om den Helige Ande brukar kallas pneumatologi (av grek. pneuma: ande) och läran om vårt liv i Anden spiritualitet (av lat. spiritus: ande). Andligt liv är ju alltid att leva i den Helige Ande. En andlig människa är någon som blivit genomskinlig för den Helige Ande. Tron på Anden får alltid konsekvenser i vårt […]