S:t Josef

En meditation utifrån en S:t Josef-ikon. Ikonen visar Josef tillsammans med Jesus som just återfunnits i templet (Luk 2:41–52). Där hade ju pojken Jesus stannat kvar, medan Maria och Josef vände tillbaka till Nasaret. Varför gjorde han det? Har han plötsligt upplevt vem han verkligen är, den himmelske Faderns Son, Guds Son? Har han erfarit […]

Den helige Josefs delaktighet i Jesu lidande

Luk 2:41–52. Om återfinnandet av den tolvårige Jesus i templet. Varför firar vi den helige Josefs festdag nu mitt i fastan, den 19 mars? Fastan är ju åminnelsen och även deltagandet i Jesu lidande. Är den helige Josef indragen i detta lidande? Denna ikon visar att han är det. Hans ansikte har samma drag som […]