Teresa av Avila, vänskapens mystiker. Del 4

Teresa betonar att vår frälsning, vår helgelse, beror på Jesu allra-heligaste mänskliga natur. Gud har blivit människa i Jesus Kristus för att bli vår Brudgum, vår Frälsare. Det betyder att han berör oss på alla mänskliga plan. Brudmystiken antyder mycket tydligt, att hela män-niskan är kallad att beröras av Jesus Kristus. Samtidigt måste hon kämpa […]

Teresa av Avila, vänskapens mystiker. Del 3

Min Herre och Konung vet mycket väl att jag inte har någon annan önskan än att han måtte bli en smula mer ärad och förhärligad av åsynen av hur han kan förvandla en så smutsig och stinkande gödselhög till en trädgård med så ljuvliga blommor. Hos Teresa finner vi insikten både i den oändligt höga […]

Teresa av Avila, vänskapens mystiker. Del 2

I alla tider och miljöer finns det tendenser att försvaga Jesu plats i det kristna livet. Under Teresas tid fanns det något liknande vår tids New Age. Anhängarna av denna företeelse kallades alumbrados, och den innebar att om man skulle komma Guds mysterium närmare måste man avstå från tanken på Jesu mänsklighet och mänskliga liv. […]

Teresa av Avila, vänskapens mystiker. Del 1

Vi börjar med Teresas egna ord: Inget får skaka dig, inget förskräcka. Allting skall klarna. Gud är densamme. Vänta och vaka. Allt skall du vinna. Den som har Gud kan ingenting sakna. Gud ensam räcker. Dessa korthuggna fraser kan hjälpa oss att lära känna den som skall bli vår vän och ledsagare, Teresa av Avila […]

Teresas död i Alba de Tormes

Av Tomás Álvarez ”Att leva eller dö” var för Teresa inte enbart att träda in i detta universella och oundvikliga alternativ som liv och död utgör. Det var för henne en personlig erfarenhet som hon levde på sitt eget särpräglade sätt. Något av denna historia har passerat över till legenden om Teresa från hennes motto, […]

Vad har Fullkomlighetens väg betytt för mig?

Vittnesbörd om vad Teresa av Avilas bok Fullkomlighetens väg har betytt för henne. Fullkomlighetens Väg var den första boken av Moder Teresa jag läste. Den har verkligen varit ”Boken i mitt liv.”! Jag hade först som 18 åring läst en biografi om henne av Marcelle Auclair och genom den fick jag min kallelse. Sen läste […]