Teresas död i Alba de Tormes

Av Tomás Álvarez ”Att leva eller dö” var för Teresa inte enbart att träda in i detta universella och oundvikliga alternativ som liv och död utgör. Det var för henne en personlig erfarenhet som hon levde på sitt eget särpräglade sätt. Något av denna historia har passerat över till legenden om Teresa från hennes motto, […]