Artiklar

Ur ”Korsets vetenskap” av den heliga Teresa Benedicta av Korset

Kristus tog på sig lagens ok när han fullkomligt iakttog den och dog för och genom lagen. Därmed har han befriat dem från lagen som av honom vill ta emot livet. Men de kan bara motta det om de prisger sitt eget liv. De som har döpts in i Kristus har nämligen döpts in i hans död (jfr Rom 6:3). De dyker ned i hans liv för att bli lemmar på hans kropp och lida och dö som sådana, men också för att stå upp med honom till det eviga gudomliga livet. För oss bryter detta liv i sin fullhet först in på härlighetens dag. Men vi har – ”i köttet” – redan nu del i det om vi tror: tror att Kristus har dött för oss för att ge oss livet. Det är denna tro som låter oss bli till ett med honom liksom lemmarna är förenade med huvudet och som öppnar oss för inströmmandet av hans liv. Så är för oss tron på den Korsfäste – den levande tron som går hand i hand med kärleksfull hängivelse – porten till livet och en första början av den tillkommande härligheten. Därför är korset vår enda äretitel: ”Jag vill aldrig någonsin berömma mig av annat än vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst och död för mig och jag för världen” (Gal 6:14).

Den som avgjort sig för Kristus är död för världen och denna för honom. Han bär Kristi sårmärken på sin kropp, är svag och föraktad inför människorna men just därför stark, eftersom Guds kraft är mäktigt verksam i de svaga. Medvetna om detta tar inte endast Jesu lärjunge det kors på sig som påläggs honom utan korsfäster sig själv: ”De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med alla dess lidelser och begär” (Gal 5:24). De har fört en obeveklig kamp mot sin natur för att syndens liv i dem skulle dö och utrymme skapas för Andens liv. Det är på detta sista det kommer an. Korset är inget självändamål. Det höjer sig och pekar uppåt. Ändå är det inte bara ett tecken – det är Kristi starka vapen, herdestaven med vilken den gudomlige David drar ut mot den infernaliske Goliat, med vilken han med kraft stöter på himlens port och öppnar den. Då flödar strömmarna av det gudomliga ljuset ut och omsluter alla som följt den Korsfäste.