30:e söndagen u.å. Årg. A

Predikan av/Homily by Dom Benedict Hardy OSB

On Matthew 22:34-40 Master, which is the greatest commandment of the law? As over the past six Sundays, we find Jesus today in conflict with Jewish leaders who are out to destroy him. So today’s Gospel begins with yet another device, yet another trick question, yet another trap, designed to ensnare or incriminate Jesus. But on this occasion we hear from him no answering word of sharp rebuke or harsh condemnation. Instead we have just his luminous response, about the two-fold commandment of love. It’s spoken without any hesitation, and with total authority; so simple yet so profound; a distillation …

Läs mer

27:e söndagen u.å. Årg. A

Predikan av/Homily by Dom Benedict Hardy OSB

On Mt 21:33-43. ‘There was a man, a landowner who planted a vineyard. According to St. Matthew’s Gospel, Jesus gave this parable in Jerusalem, in the days following Palm Sunday, the days immediately before his Passion. He is in the Temple, teaching, and the tension in the air is very high indeed. While the Chief Priests and Pharisees are listening, he tells the story of the vineyard owner. No Jews listening could have failed to pick up the allusion to the passage in Isaiah we heard in our first reading. Clearly, in this parable, Jesus is speaking somehow about God …

Läs mer

25:e söndagen u.å. Årg. A

Predikan av/Homily by Dom Benedict Hardy OSB

On Matthew 20:1-16 The parable of the Labourers in the Vineyard, like several other of the parables of the Kingdom, is found in St. Matthew’s Gospel alone. In the verse immediately before it, at the end of Chapter 19, Jesus says to Peter: Many who are first will be last, and the last, first. At the end of our parable he says exactly the same thing, though in a different order: Thus the last will be first, and the first, last. This is one of the great themes of St. Matthew’s Gospel. We find it set out most clearly in …

Läs mer

24:e söndagen u.å. Årg. A

Minipredikan av Wilfrid Stinissen ocd

Det var ett diskussionsämne bland de skriftlärda hur ofta man borde kunna förlåta. Din hustru? Du får förlåta henne en gång. Din bror? Du skall förlåta honom fem gånger. Petrus tror att han är generös när han är villig att förlåta sju gånger. “Sju gånger?” svarar Jesus, “nej, sjuttio gånger sju”, det vill säga alltid. Aldrig får man bli trött på att förlåta. Varför inte? ”Lyssna”, säger Jesus. Och så berättar han den liknelse som upprör oss, med all rätt. Mycket i denna liknelse låter osannolikt. Det är knappast troligt att en vanlig tjänare skulle kunna ha en så enorm …

Läs mer

23:e söndagen u.å. Årg. A

Predikan/Homily for Sunday 23A, Rydebäck Karmel, 10 September 2017. By Dom Benedict Hardy OSB.

Predikan/Homily for Sunday 23A, Rydebäck Karmel, 10 September 2017 By Dom Benedict Hardy OSB It’s perhaps not often you hear a Sunday Homily commenting on the Responsorial Psalm. But the Psalm which followed the first reading of today’s Mass is number 94, or 95 according to the Hebrew numbering. In my monastery in Scotland we sing this Psalm every single day. As the Rule of St. Benedict lays down, Psalm 94 always introduces the Office of Vigils, which we sing each day at 4.30 in the morning. I have been in the monastery now for just over 33 years, so …

Läs mer

21:a söndagen u.å. Årg. A

Av Wilfrid Stinissen ocd

  Matt 16:13–20. I denna evangelietext ställer Jesus sina lärjungar – och oss – den viktigaste fråga som kan ställas: “Vem säger ni att jag är?” Jesus ställer aldrig banala frågor. Hans frågor finner aldrig sin grund i nyfikenhet. Han frågar inte för att själv få veta mer, utan för att den tillfrågade skall veta mer. Han lockar fram ett svar som kanske låg gömt någonstans i det undermedvetna och som väntar på hans fråga för att bli klart medvetet. Jesus är en mästare i att locka fram det bästa hos sina vänner. Jesus ställer sin fråga i två moment: …

Läs mer

20:e söndagen u.å. Årg. A

Predikan av Wilfrid Stinissen ocd

I dagens evangelium finner vi hela det glada budskapet i ett nötskal. Matteus berättar att Jesus hade dragit sig undan till området kring Tyros och Sidon, det vill säga till ett område som låg utanför Israels territorium. Där mötte honom en kanaaneisk kvinna från dessa trakter. Termen ”kanaaneisk” betyder hos Matteus samma sak som hednisk. Hon hörde inte till Israel. Denna hedniska kvinna kommer fram till Jesus och ropar: ”Herre, Davids son, förbarma dig över mig.” Hon har tydligen hört om honom och vet att Israel betraktar honom som sin räddare, och att han gör under. ”Förbarma dig över mig!” …

Läs mer

Jungfru Marias upptagning till himlen

Predikan av/Homily by Dom Benedict Hardy OCD

On Apoc 11:19-12:10. Who is she? Who is this woman? What is this great sign in heaven: a woman clothed with the sun, standing on the moon, with a crown of twelve stars on her head (Apoc 12:1)? She is beautiful, and she is also terrible. In the words of the Song of Songs: Who is she, arising like the dawn, fair as the moon, resplendent as the sun, terrible as an army in battle array (6:10)? Here as elsewhere, the language with which St. John describes his vision is obscure, allusive; clearly symbolic, but resisting easy interpretation. In attempting …

Läs mer

Kristi förklarings fest

Predikan av Anders Arborelius ocd

Kristi förklaring tillhör de händelser i Jesu liv, som är så viktiga att liturgin tar upp dem flera gånger under kyrkoårets lopp. Samtidigt måste vi kanske erkänna att Kristi förklaring tillhör de händelser i Jesu liv som vi har svårast att placera i vårt eget trosliv. Men just denna svårighet kan bli en inbjudan till ett djupare sökande, och därmed också till att upptäcka nya horisonter. Så är det ju alltid med det som vi upplever som svårt och jobbigt, både på troslivets och på det vanliga livets nivå: det leder oss vidare, ut ur självklarhetens och rutinens ekorrhjul, och …

Läs mer

16:e söndagen u.å. Årg. A

Minipredikan av Wilfrid Stinissen ocd

Matt 13:24–43. En av människans främsta dåliga egenskaper är att hon är otålig. Hon kan inte vänta. Det som kännetecknar Gud är att han har tålamod. I den liknelse som Jesus förklarar i dag hör vi den otåliga människan, nämligen tjänarna, som upptäcker att det finns ogräs på åkern. De vill gå och rensa bort ogräset. Men husbonden säger: “Nej, låt båda växa tills det är dags att skörda.” Han vill att allt skall stå kvar. Kanske är detta ur lantbrukssynpunkt ett egendomligt förfarande. Men i liknelsen har detta en djup mening. Vi skulle rensa bort ogräset omedelbart, vi skulle …

Läs mer