30:e söndagen u.å. Årg. A

On Matthew 22:34-40 Master, which is the greatest commandment of the law? As over the past six Sundays, we find Jesus today in conflict with Jewish leaders who are out to destroy him. So today’s Gospel begins with yet another device, yet another trick question, yet another trap, designed to ensnare or incriminate Jesus. But […]

27:e söndagen u.å. Årg. A

On Mt 21:33-43. ‘There was a man, a landowner who planted a vineyard. According to St. Matthew’s Gospel, Jesus gave this parable in Jerusalem, in the days following Palm Sunday, the days immediately before his Passion. He is in the Temple, teaching, and the tension in the air is very high indeed. While the Chief […]

25:e söndagen u.å. Årg. A

On Matthew 20:1-16 The parable of the Labourers in the Vineyard, like several other of the parables of the Kingdom, is found in St. Matthew’s Gospel alone. In the verse immediately before it, at the end of Chapter 19, Jesus says to Peter: Many who are first will be last, and the last, first. At […]

24:e söndagen u.å. Årg. A

Det var ett diskussionsämne bland de skriftlärda hur ofta man borde kunna förlåta. Din hustru? Du får förlåta henne en gång. Din bror? Du skall förlåta honom fem gånger. Petrus tror att han är generös när han är villig att förlåta sju gånger. ”Sju gånger?” svarar Jesus, ”nej, sjuttio gånger sju”, det vill säga alltid. […]

23:e söndagen u.å. Årg. A

Predikan/Homily for Sunday 23A, Rydebäck Karmel, 10 September 2017 By Dom Benedict Hardy OSB It’s perhaps not often you hear a Sunday Homily commenting on the Responsorial Psalm. But the Psalm which followed the first reading of today’s Mass is number 94, or 95 according to the Hebrew numbering. In my monastery in Scotland we […]

21:a söndagen u.å. Årg. A

  Matt 16:13–20. I denna evangelietext ställer Jesus sina lärjungar – och oss – den viktigaste fråga som kan ställas: ”Vem säger ni att jag är?” Jesus ställer aldrig banala frågor. Hans frågor finner aldrig sin grund i nyfikenhet. Han frågar inte för att själv få veta mer, utan för att den tillfrågade skall veta […]

20:e söndagen u.å. Årg. A

I dagens evangelium finner vi hela det glada budskapet i ett nötskal. Matteus berättar att Jesus hade dragit sig undan till området kring Tyros och Sidon, det vill säga till ett område som låg utanför Israels territorium. Där mötte honom en kanaaneisk kvinna från dessa trakter. Termen ”kanaaneisk” betyder hos Matteus samma sak som hednisk. […]

Jungfru Marias upptagning till himlen

On Apoc 11:19-12:10. Who is she? Who is this woman? What is this great sign in heaven: a woman clothed with the sun, standing on the moon, with a crown of twelve stars on her head (Apoc 12:1)? She is beautiful, and she is also terrible. In the words of the Song of Songs: Who […]

Kristi förklarings fest

Kristi förklaring tillhör de händelser i Jesu liv, som är så viktiga att liturgin tar upp dem flera gånger under kyrkoårets lopp. Samtidigt måste vi kanske erkänna att Kristi förklaring tillhör de händelser i Jesu liv som vi har svårast att placera i vårt eget trosliv. Men just denna svårighet kan bli en inbjudan till […]

16:e söndagen u.å. Årg. A

Matt 13:24–43. En av människans främsta dåliga egenskaper är att hon är otålig. Hon kan inte vänta. Det som kännetecknar Gud är att han har tålamod. I den liknelse som Jesus förklarar i dag hör vi den otåliga människan, nämligen tjänarna, som upptäcker att det finns ogräs på åkern. De vill gå och rensa bort […]