14:e söndagen u.å. Årg. A

Predikan av Wilfrid Stinissen ocd

Matt 11:25–30. Ett ord i denna evangelietext är Kom. Vi hör detta ord hela tiden i adventsliturgin. Kom och befria oss – Kom, Herre Jesus. Det är vi som säger: Kom. I dagens evangelietext är det däremot Jesus som säger: Kom. Vi kallar honom och han kallar oss. Om vi, från var sitt håll, säger kom, är mötet ofrånkomligt. Till vem talar Jesus? Till alla som är tyngda av bördor. Finns det någon av oss som inte på ett eller annat sätt är tyngd av någon börda? Den tyngsta bördan är kanske vi själva, att vi bär oss själva i …

Läs mer

13:e söndagen u.å. Årg. A

Predikan av/Homily by Dom Benedict Hardy OSB

On Matthew 10:37ff. Anyone who prefers father or mother to me is not worthy of me. Anyone who prefers son or daughter to me is not worthy of me.” These words of Jesus sound shocking, extreme, exaggerated, excessive, inhuman. But they’re not. On the contrary. They are for us words of life, and of divine wisdom, and they’re spoken only for our benefit and consolation. No one who knows anything at all about Catholics could be in any doubt that we believe in families, and promote them, and defend them. Our Christian faith always tends to strengthen, not weaken natural …

Läs mer

Heliga Trefaldighets dag. Årg. A

Predikan av/Homily by Dom Benedict Hardy OSB

Today we celebrate the truth of our faith that the One infinite and eternal God is also Three equal Persons: Father, Son and Holy Spirit. This mystery, which is central to our Christian faith (cf. CCC 234), is notoriously hard to explain adequately. But to show how it can be meaningful and effective in our lives is actually not difficult at all. We could even say that the main concern of the whole New Testament is to set that forth for us. In their many different ways the New Testament writers all present the doctrine of the Holy Trinity as …

Läs mer

7:e påsksöndagen. Årg. A

Predikan av Anders Arborelius ocd

Det är ofta först när vi får sakna något som vi lär oss att värdesätta det. Först när en människa är borta – eller har gått bort – upptäcker vi vilken pärla det var, även om skalet var lite ohyvlat. Och i den vackra maj-månaden händer det inte så sällan att varje bonde, ja, var och en som har minsta lilla jordplätt eller täppa, längtar efter regn. Samma sak gäller Kyrkan: hon längtar och ropar efter nådens regn, som den Helige Ande är och ger. Dessa nio dagar mellan Kristi himmelsfärd och pingst är en av kyrkans mest längtansfyllda tider …

Läs mer

6:e påsksöndagen. Årg. A

Predikan av Wilfrid Stinissen ocd

Joh 14:15-21. Vi närmar oss pingsten, och därför låter Kyrkan oss läsa och höra texter som påminner oss om att vi behöver den helige Ande, och som uppmanar oss att vänta på honom och längta efter honom. ”Jag skall be Fadern”, säger Jesus, ”och han skall ge er en annan Hjälpare, som skall vara hos er för alltid: sanningens Ande.” Det grekiska ordet som Johannes använder, nämligen ”paráklätos”, betyder både hjälpare och tröstare. Den helige Ande vill hjälpa och trösta oss. Vi behöver hjälp och tröst på vår färd genom livet. Livet är inte lätt. Det finns få saker som …

Läs mer

5:e påsksöndagen. Årg A

Predikan av/Homily by Dom Benedict Hardy OSB

On John 14:1-12. Jesus said to his disciples: Do not let your hearts be troubled. We are at the Last Supper, according to the account of St. John. Jesus has washed his disciples’ feet. He has watched Judas go out on his mission of betrayal. He has declared his own imminent departure, given his new commandment, and predicted the three-fold denial by Peter. Now he bids farewell to his disciples. And the words he speaks now are the words of God: full of the Holy Spirit; of encouragement for us, and consolation. The passage we read today, so serene, so …

Läs mer

4:e påsksöndagen. Årg. A

Predikan av Wilfrid Stinissen ocd

I dag är det den gode herdens söndag och därför också böndag för präst- och ordenskallelser. I dagens evangelium talar Jesus om en herde, om får, om en dörr, om bete. Detta innehåller något mycket djupt. Jesus ser inte på tingen så som vi ser på dem. Vi betraktar tingen med en kall, saklig blick. Vår ständigt återkommande fråga är: vad har det för nytta, vad tjänar det till? Ett får är för oss ett djur som ger ull och kött. En dörr sitter i ett hål i väggen och gör det möjligt att gå in och ut; den måste …

Läs mer

3:e påsksöndagen. Årg. A

Predikan av/Homily by Dom Benedict Hardy OSB

On Lk 24:13-35. St. Luke’s account of the Resurrection of Jesus is in many respects very like that of St. John. And both of them are distinctly odd, or at least very different from what we might have expected. Surely we might have expected something awe-inspiring, cosmic, apocalyptic: some blinding light; some earth-shattering explosion; crowds of astonished onlookers; crushed and cowering enemies. Or at least: something very theological, divine, mystical, abstruse. What we have instead are intimate little exchanges; snatches of conversation; centred on the most unlikely individuals: not particularly important characters, who precisely neither understand nor believe. And pretty …

Läs mer

2:a sönd. efter påsk/Low sunday

By Dom Benedict Hardy OSB

On John 20:24-29 At the end of the Prologue to his Gospel, St. John tells us: “No one has ever seen God. But the only begotten God, who is in the bosom of the Father, he has made him known” (1:18). We are rightly used to thinking of St. Thomas as the one who saw and believed. But when in that upper room, eight days after Easter, he cried out: “My Lord and my God!” he did not see God the Father standing before him. What he saw was the man Jesus. Now in today’s Gospel, on the eighth day …

Läs mer

Påskvakan

Predikan av/Homily by abbot Erik Varden OCSO

This night, the Church exults not only in the victory of Christ. It shows us how his victory crowns a long process of development. The rising of Jesus is an astonishing event, of course, but no surprise. The Lord has carefully prepared it. If our eyes see, our ears hear, we find it foretold ‘in Moses and the Prophets’. When Cleopas and his friend, dragging their feet towards Emmaus, met the Lord on Easter Day, what did Christ do? He told them ‘the things in all the scriptures concerning himself’. In this Vigil, he does the same for us. The …

Läs mer