Artiklar

Maj – Marias månad

I många kulturer präglas maj månad av hopp inför sommartiden. Vintern med dess kyla och hårdhet är över och därför har man i årtusenden på olika sätt särskilt uppmärksammat denna ljusets och värmens seger över den kalla och mörka perioden. Maria har alltid personifierat Guds kärlek och värme för de kristna. Hon är inte bara bärare av dessa gudomliga andlliga gåvor, utan hon var och är denna seger över andens vinter! Som Förmedlare av all nåd tinar hon upp sina barns kalla hjärtan och upplyser de mest mörka vrårna i våra själar. Det är inte underligt att den efterlängtade månaden maj har kommit att symbolisera just Maria.

Jungfru MariaDet finns många exempel på hur man gjort något extra under maj månad for att ära Maria. Den Salige John Lydgate (+1365) satte upp majkransar av blommor till den Heliga Jungfruns ära. Att bygga s.k. majaltaren, hålla majandakter och majprocessioner är en senmedeltida företeelse. Franciskanerna tycks vara de första som på ett organiserat sätt årligen har firat maj som Marias månad i sina kyrkor. Den franciskanska Santa Chiara-kyrkan i Neapel har dokument från 1700-talet som beskriver dessa majandakter etc. Eftersom Franciskanerna spred sina traditioner från kloster till kloster, firades majandakter överallt i den katolska världen under l800-talet. Heliga själar såg Guds Hand i dessa växande andaktsövningar och de samarbetade med försynens planer genom att främja denna nya andaktsform som en offentlig och högtidlig gottgörelse.

Månaden maj hade etablerats som Marias månad. Den första kända boken, som har just majandakten som ämne, skrevs av den italienske Jesuitpatern Annibale Dionisi år 1726. Pater Dionisi skriver: ”När vi gör ett offer ska vi forsöka göra vårt bästa, så att vi bland årets alla månader väljer den vackraste, som blommar skönast, denna månad som också inbjuder oss att kröna Maria med våra goda gärningars blommor. Jesuitpatern föreslår därefter att man ska upprätta särskilda majaltaren hemma inför vilket vi ber vår Rosenkransbön, Lauretanska Litanian, eller någon annan Mariansk devotion. Han tillägger att vi ska vara försiktiga att inte bestämma oss för alltför många böner så att man hastar igenom dem eller att de som ska delta tröttnar, särskilt ”människor som arbetar och barn”! År 1954 bekräftade Påven Pius XII (1939-58) maj månad som Marias månad genom instiftandet av festen Maria Drottningen för den 31 maj (är i dag helgad åt minnet av Marie besök).

Maj är den månad under vilken den mest tillgivna och brinnande bön och andakt, både i kyrkor och i hem, stiger ur kristna hjärtan i vördnad till Maria. Enligt den andliga traditionen är det också den månad under vilken den Gudomliga Barmhärtigheten låter de mest frikostiga och överflödande gåvor sänkas ner från sin tron över oss. I vår egen tid önskar vi katoliker att alltid vara nära henne, ge henne speciella gåvor under maj månad: pilgrimsfärder, besök i kyrkor som tillägnats henne, små uppoffringar till hennes ära, studieperioder och välgjort arbete som frambärs till henne och större uppmärksamhet i Rosenkransbönen. Den Helige Pio av Pietrelcina (1887-1968, 23 sept.) kapucin, sade: ”0, denna underbara maj månad! Det är den vackraste månaden på hela året… Hur väl predikar inte denna månad om Marias ömhet och skönhet!… Jag önskar att jag hade en röst tillräckligt stark for att kunna inbjuda all världens syndare till att älska Vår Fru. Men eftersom det inte står i min makt, har jag bett och skall fortsätta be min Ängel att utföra denna uppgift i mitt ställe. Glöm inte att ära på ett särskilt sätt Mariabilden/statyn i ditt hem under maj månad med blommor och ljus! Varför inte följa traditionen och låta en byrå eller ett bord bli ”majaItaret” under denna månad. Täck möbeln med en vacker duk, placera blommor och ljus omkring din mest älskade Mariabild och låt detta altare bli den främsta böneplatsen i hemmet under Marias månad.

En fullständig traditionsenlig Mariaandakt börjar vanligtvis med Rosenkransbönen (eller annan Rosenkransbön som passar tillfället, t.ex. Tårarnas Rosenkrans på fredagar – detta utesluter inte att man ber den vanliga Rosenkransen också under dagen! Var generös i din bön.. .). Därefter ber man eventuellt en passande Novenabön för det aktuella firandet samt en av Litaniorna till Guds Moder, och till sist avsluta med en Vigningsbön. Sammanlagt är detta en timmas bön, vilket är mycket väl använd tid, både for dig själv och för världen. Motsvarande tid framför TV eller liknande ger inte samma resultat för våra själar… Under juni månad, som är helgad åt Jesu Heliga Hjärta och Marie Obefläckade Hjärta, finner man vigningsböner under fredagen respektive lördagen/Devotionen till Vår Fru av Fatima. Två klassiska böner ur den katolska bönetraditionen, passande för den enskilda så väl som den gemensamma Majandakten är:

    Hyllningsbön till Marie Heliga Namn
    Lauretanska Litanian
    Inled gärna med Rosenkransen

Källa: Ave Maria publikationer. Utg. av Franciskus katolska församling