Okategoriserade

Novenabön februari

Tålamod och fördragsamhet

 

TEXT

”Varje kväll när jag såg syster Saint-Pierre vinka med sitt timglas visste jag att det betydde: nu skall vi gå! Det är otroligt vilken självövervinnelse det kostade mig att ingripa, särskilt i början, men jag gjorde det omedelbart och så började en hel ceremoni. Pallen måste flyttas och bäras på ett speciellt sätt, framförallt fick jag inte skynda på, men omsider började promenaden. Det gällde att stödja den stackars invaliden genom att hålla i hennes bälte. Jag gjorde det så varsamt jag kunde, men om hon råkade snubbla tyckte hon genast att jag stödde henne illa och att hon skulle falla. – ” O Gud, vad ni går fort, jag kommer att bryta nacken av mig!” När jag då försökte gå ännu långsammare hette det: ”Men följ med då! Jag känner inte er hand längre, ni är för ung för att kunna leda mig.” Till sist anlände vi utan missöden till refektoriet, där andra svårigheter väntade: nu gällde det att hjälpa syster Saint-Pierre att sätta sig, och göra det så behändigt att hon inte blev skadad, därefter skulle jag vika upp hennes ärmar (också på ett visst sätt), men sedan skulle jag gå min väg.”

(Självbiografiska skrifter s 222)

”Under den tysta bönetimmen på kvällen hade jag länge min plats framför en syster som hade en konstig vana och, tror jag, också mycket andlig insikt, ty hon använde mycket sällan en bok. Detta märkte jag sålunda: Så fort denna syster kommit in började hon frambringa ett underligt ljud, ungefär som när man gnider två snäckor mot varandra. Det var bara jag som hörde det, ty jag har en ovanligt fin hörsel (ibland lite väl fin). Jag kan inte beskriva hur detta gnissel tröttade mig! Jag hade stor lust att vända mig om och se på den skyldiga, som naturligtvis inte var medveten om sin mani. Det var enda sättet att upplysa henne om den, men jag kände att det var bättre att uthärda detta för Guds kärleks skull och för att inte såra systern. Jag höll mig alltså lugn, försökte förena mig med Gud och glömma det lilla ljudet . . . men det var lönlöst, jag kände hur jag dröp av svett och att jag helt enkelt måste göra lidandet till en bön, men jag försökte göra det utan irritation, med frid och glädje, åtminstone i djupet av min själ.

(Självbiografiska skrifter s 223)

 

MEDITATION

Lilla Thérèse skriver att den ”fullkomliga kärleken består i att ha fördrag med de andras brister, att inte förvåna sig över deras svagheter” (Självbiografiska skrifter s.199) och att hon själv inte skulle kunna älska fullkomligt om inte Jesus ”själv älskade” (ibid) genom henne. Denna fullkomliga kärlek visade hon rent praktiskt gentemot sina systrar i klostret, som när hon hjälpte syster Saint-Pierre och när hon hade överseende med den systern som skapade oljud under bönen. Hennes tålamod prövades kanske främst på sjukbädden. När hon vid ett tillfälle inte hade klarat av detta skriver hon till sr Agnes med viss ironi: ”Ack ja! Ikväll har jag verkligen visat dig vilka dygder jag har och vilka skatter av tålamod!” Men hon är lycklig över att Jesus nu får visa henne tålamod. Hon möter sin egen brist på tålamod med tålamod.

 

Böneintentioner:

Vecka 5: Att vi i våra familjer och gemenskaper av kärlek har fördrag med varandras olikheter, svagheter och brister.

Vecka 6: Att vi i fullt ut litar på Jesu egen kraft och ber om den när tålamodet sätts på prov.

Vecka 7: Att alla som får lida till kropp och själ får tålamod och kraft att bära dagens börda.

Vecka 8: Att vi har tålamod med oss själva och vänder om i förtröstan när vi fallit.

 

Novenabön till den Heliga Thérèse av Jesusbarnet och Det Heliga Anletet

 

Denna novenabön bes under nio månader

Kära lilla Thérèse, Jesu lilla blomma; med glädje och tacksamhet ser jag fram emot att du, tillsammans med dina heliga föräldrar, ska besöka vårt land och hela Norden. Jag ber dig att förbereda mig på ditt besök, så att jag kan ta emot all den nåd Gud vill skänka mig genom det. Jag ber dig att be för Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island, och våra katolska stift här. Lilla Thérèse, strö dina rosenblad av nåd över våra familjer – så att de alltmer liknar din familj. Be särskilt för våra präster och om kallelser till det gudsvigda livet. Be för Karmel i Sverige och i de nordiska länderna. Be för alla barn; för de äldre; för de ensamma och lidande.

Kära lilla Thérèse, du som ville tillbringa din himmel med att göra gott på jorden, ta också emot denna min särskilda intention som jag med förtröstan lägger i dina händer (nämn här din intention).

Kära lilla Thérèse, jag vill bli ett helgon; lär mig att som du älska Jesus med ett rent och odelat hjärta och att i tillit, genom Jungfru Marias händer, överlämna mitt liv åt Guds Barmhärtiga Kärlek. Led mig på din lilla väg, så att jag snabbt kan nå fram till den fullkomliga kärleken. Amen.

 

Facebookgrupp: Welcome Back Home Saint Thérèse

Novenan kan följas på Katolsk horisont

(Gråbrödernas Youtubekanal)