Karmel 2020 nr 3

Karmel 2020 nr 3 Tron, hoppet och kärleken (4) H. E. Anders Kardinal Arborelius OCD, biskop av Stockholm Johannes av Korset vill hjälpa oss att förstå, att vi redan nu är delaktiga av det treeniga livets verklighet. Genom vårt dop är vi bebodda. Vi är inte tomma och ihåliga utan den treenige Guden lever i oss. […]

Karmel 2020 nr 2

Thérèse: den gudomliga kärlekens kyrkolärare F. Frederick L. Miller, präst. I sin självbiografi och andra skrifter visar Thérèse av Lisieux en djup insikt i Kristi lidande som den yttersta uppenbarelsen av Guds kärlek. Med sin oefterhärmerliga stil framställde hon människans frälsnings-mysterium som varje kristens personliga möte med den korsfäste Gu-den, som drar människor till sig […]

Karmel 2020 nr 1

Tron, hoppet och kärleken (2) Kardinal Anders Arborelius, karmelit Vi börjar med Paulus ord ur Första Korinthierbrevet. Nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken (1 Kor 13:13). Hela Johannes av Korsets budskap är en slags kommentar till Paulus ord, för det är genom tron, hoppet och kärleken som […]

Karmel 2019:4

Innehåll november 2019/4, årg 54 Tron, hoppet och kärleken (1)Reträtt predikad hos Birgittasystrarna på Djursholm, februari 2019 Föredragen är nedskrivna efter bandinspelning Kardinal Anders Arborelius, karmelit Vi tackar alltid Gud för er alla och nämner er ständigt i våra böner, ty vi tänker på vad ni uträttar i tron, hur ni uppoffrar er i kärleken […]

Karmelitnunnans liv

Karmelitnunnans liv Karmelitnunnans liv är ett liv helt vigt åt bönen och det fördolda livet, i det totala offret av sig själv till Guds Barmhärtiga Kärlek. Man kan jämföra detta liv med den lilla lampan som brinner och förtärs inför tabernaklet. Denna livsform som ofta möter mycket oförståelse, eftersom det kan förefalla onyttigt, är dock […]

Nattens ljus, del 3

Biskop Anders Biskop Anders Arborelius ”Nattens ljus” del 3 av 5 Reträtt om Johannes av Korset, Djursholm 21-23 februari 2003 Föredragen är nedskrivna efter bandinspelning Föredrag III Vi lyssnar på Johannes av Korsets ord, en annan strof ur Själens dunkla natt. Och i en natt så dold av lycka, att ingen ser mig och frågar […]

Nattens ljus, del 2

Biskop Anders Arborelius Kardinal Anders Arborelius ”Nattens ljus” Reträtt om Johannes av Korset, Djursholm 21-23 februari 2003 Föredragen är nedskrivna efter bandinspelning. Del 2 av 5. Föredrag II Mina är himlarna och min är jorden. Mina är folken. De rättfärdiga är mina, och mina är syndarna. Änglarna är mina, och Guds Moder och alla skapade […]

Nattens ljus

Biskop Anders Arborelius OCD ”Nattens ljus” (Del 1 av 5 Reträtt om Johannes av Korset, Djursholm 21-23 februari 2003. Föredragen är nedskrivna efter bandinspelning) Föredrag I. Inledningsföredrag Vi ber om den Helige Andes ljus i vårt mörker i, i vår natt Herre Jesus, sänd ut din Ande, så att vi mitt i det som tycks […]

Reflections on the vocation to contemplative life

REFLECTIONS ON THE VOCATION TO THE CONTEMPLATIVE LIFE BY A CARMELITE NUN November 1, 2018   This letter from an enclosed Carmelite nun was addressed to the young women at the Voice of the Family conference Created for heaven: the mission of Catholic young adults in today’s world, Rome, 20 October 2018. We are very happy to make […]

Karmel 2018:4

INNEHÅLL november 2018/4, årg. 53 Thérèse och hennes förläldrar besöker Norden H. E. Anders kardinal Arborelius  Den 28 september i St Eriks domkyrka i Stockholm började rundresan i de nordiska länderna för relikerna av den heliga Thérese av Jesusbarnet och hennes föräldrar, de heliga Louis och Zelie Martin. Den 1-2 oktober var det karmelitklostret i […]