Okategoriserade

Karmel 2020 nr 3

Karmel 2020 nr 3

Tron, hoppet och kärleken (4)

H. E. Anders Kardinal Arborelius OCD, biskop av Stockholm

Johannes av Korset vill hjälpa oss att förstå, att vi redan nu är delaktiga av det treeniga livets verklighet. Genom vårt dop är vi bebodda. Vi är inte tomma och ihåliga utan den treenige Guden lever i oss. Vi har del av detta liv genom den heliggörande nåden. Johannes vågar till och med säga, att vi blir Guds jämlikar och följeslagare. Vi förblir skapade varelser, men genom Guds kärlek lyfts vi upp och kan leva i en äkta relation med honom. Vi blir mer och mer omvandlade, gudslika. På spanska använder Johannes orden iguales y compañeros

100 år sedan S:t Johannes Paulus II’s födelse 

H. H. Benedikt XVI, påve emeritus

Den 18 maj för nu hundra år sedan föddes påve Johannes Paulus II (1920-2005) i den lilla polska byn Wadowice. Efter första världskrigets slut återfick Polen sitt oberoende efter att över hundra år ha varit uppdelat mellan de tre angränsande stormakterna Preussen, Ryssland och Österrike. Det var en historisk händelse som födde ett stort hopp, men det krävdes också mycket möda eftersom den nya staten under processen av omorganiseringen av sig själv fortsatt kände av trycket från de två stormakterna Tyskland och Ryssland. I denna förtryckets men framför allt av hopp mitt i detta präglad tid växte den unge Karol Wojtyła upp… 

Predikan vid en karmelitnunnas högtidliga profession 

P. Martinus Martin OCD

Kära syster, efter ditt novisiat har du avlagt dina klosterlöften – juridiskt för tre år – men i ditt hjärta och din avsikt var det redan för alltid. Nu skall du avlägga dina högtidliga löften som man också kallar for eviga löften för de är livstids löften, här i den Barmhärtiga kärlekens Karmel och av S:t Thérèse av Jesusbarnet. Löftena är i ditt liv som karmelitsyster så att säga kronan på verket. Från och med idag… 

Paulus av Korset och lidandet

P. Martin Coffey OCD

Den helige Paulus av Korset, grundaren av passionistorden, föddes i Ovada i norra Italien 3 januari, 1694 och dog i Rom 18 oktober 1775. Han tillbringade hela sitt liv på den italienska halvön och var en uppskattad lärare i bön och en kraftfull predikant. Olyckligtvis är han inte så känd utanför sitt hemland Italien förutom bland medlemmarna i sin ordensfamilj och människor nära dem. I denna korta artikel vill jag presentera Paulus för er och hjälpa er att uppskatta hans underbara kärlek till den korsfäste Jesus och hur detta kan bli en kraftfull hjälp för dig och dina kära i tider av lidande och sorg… 

Helig tystnad (6)  

P. Basil Nortz OCR

Tystnad från den falska egenkärleks oväsen. ”Skatta er bara lyckliga, mina bröder, när ni utsätts för prövningar av olika slag. Ni vet ju att om er tro består provet ger den uthållighet. Men uthålligheten måste visa sig i fullkomliga gärningar, så att ni blir fullkomliga och hela, utan någon brist.” (Jak 1:2-4) Helig tystnad från falsk egenkärlek åtnjuts av dem som gläder sig åt allt som tjänar deras sanna goda, även om det innebär prövningar. Den förbjuder att man försvarar sig själv för sina fel och gör att man gärna erkänner sina misstag och ber om förlåtelse. Detta är helig tystnad från falsk egenkärlek…