Okategoriserade

Karmel 2020 nr 2

Thérèse: den gudomliga kärlekens kyrkolärare

F. Frederick L. Miller, präst.

I sin självbiografi och andra skrifter visar Thérèse av Lisieux en djup insikt i Kristi lidande som den yttersta uppenbarelsen av Guds kärlek. Med sin oefterhärmerliga stil framställde hon människans frälsnings-mysterium som varje kristens personliga möte med den korsfäste Gu-den, som drar människor till sig själv och in i sin kärlek till alla som är skilda från honom genom synden….

Tron, hoppet och kärleken (3)

Kardinal Anders Arborelius, karmelit och biskop av Stockholm.

Vi skall nu se hur Johannes av Korset liksom hela den kristna mystiken utgår från dopets nåd. Genom dopets nåd blir vi ett heligt tempel åt Gud. Gud tar sin boning i människan. Gud är närvarande för alla män-niskor, men genom dopet bor han i oss som i sitt eget hem, i sitt eget tempel. Det kan ibland vara lite svårt att förklara detta. Bryr Gud sig då inte om andra människor? Jo, naturligtvis gör han det, men genom do-pet blir vi på ett helt speciellt sätt bebodda av Gud. Vi får en nåd som de icke-döpta inte har fått. Det strider ibland emot vårt jämlikhetstän-kande. Varför har inte de fått det vi har fått?…

Helig tystnad (5)

P. Basil Nortz, ORC

Hjärtats tystnad ”Framför allt som skall bevaras må du bevara ditt hjärta, ty därifrån ut-går livet.” (Ords 4:23) Denna form av tystnad åtnjuts av en person som är herre över sina känslor. Detta innebär inte att han är en känslolös person. Att vara känslolös är långt ifrån det kristna idealet. Kristendomen har inget att göra med den typ av stoisk filosofi som lär att dygd består i att utplåna känslor av fruktan, vrede och glädje. Kristendomen bekräftar snarare att känslor är något gott. Dygden består i att styra känslorna enligt ett för-stånd som är upplyst av tron…

Påven: anstöt och mysterium

Sankt Johannes Paulus II (1920-2005), påve.

Vittorio Messori: När man står inför en påve måste man välja. Den katolska kyrkans överhuvud definieras enligt tron som Jesu Kristi ställföreträdare. Det vill säga, han betraktas som den som representerar Guds Son här på jorden, den som är ”ställföreträdande för” den andra personen i Treenigheten. Det påstår också varje påve om sig själv. Och katolikerna tror på detta. Samtidigt finns det de som menar att ett sådant påstående är absurt…

Bön och vila

Sr. Olga de la Cruz, karmelitnunna.

När jag var barn, en flicka, och jag krävde en “paus”, en vilostund, det vill säga att få göra ingenting, brukade min far svara: “att vila är att byta till en annat aktivitet.” Med tiden har jag förstått att det faktiskt är så… Låt oss se vad det egentligen är, det vi kallar “semester”. Är det inte att byta miljö, är det inte sandstrand, berg eller åtminstone simbassäng och promenad, tröttsam turism, sömnlösa nätter som kompenseras med långa sovmorgnar? Vad mera är, det finns en vila som är kristen och en annan som inte är det…