Okategoriserade

Karmel 2020 nr 1

Tron, hoppet och kärleken (2)
Kardinal Anders Arborelius, karmelit

Vi börjar med Paulus ord ur Första Korinthierbrevet. Nu består tro, hopp
och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken (1 Kor 13:13).
Hela Johannes av Korsets budskap är en slags kommentar till Paulus
ord, för det är genom tron, hoppet och kärleken som vi tar emot Gud
och besvarar hans tilltal i Kristus, och som vi förenas med Gud och
med vår nästa. Det är det innersta i människan som väcks till liv, som
får henne att fungera, som får henne att leva här på jorden och en gång
förhoppningsfullt nå fram till det eviga livet. Därför är det så viktigt att
vi lär oss att hantera den teologala dynamiken.

Helig tystnad (4)
P. Basil Nortz, OCR
Minnets tystnad
En form av tystnad som de gamla asketerna satte stort värde på är minnets
tystnad. Ju mer emotionell, sentimental eller självcentrerad en person
är desto mer måste hon lägga märke till detta. Likaså, ju mer man lever i
sina minnen desto mer måste man ta detta till sitt hjärta. Det förgångna
måste komma till tystnad, annars kommer själen aldrig till sig själv.
.

En tid för att återupptäcka riktningen i livet
Påve Franciskus
”Blås larmsignal… Påbjud en fasta!”(Joel 2:15), säger profeten. Fastan
börjar med ett genomträngande ljud, en trumpet som inte behagar öronen
utan istället utlyser en fasta. Det är ett högt ljud som vill sakta ner
vårt liv som har ett så högt tempo, men ofta utan inriktning. Det är en
uppmaning att stanna upp, att fokusera på vad som är väsentligt, att fasta
från onödiga saker som distraherar oss. Det är en väckarklocka för
själen.

Jesu Kristi prästadöme
Frederick L. MILLER, präst
Jag hoppas att jag har fel, men jag tror inte att man behöver söka länge
för att finna praktiserande katoliker som inte vet hur man ska svara på
dessa två besläktade frågor: ”Är Jesus Kristus sann Gud och sann människa?”
och ”Är Jesus Kristus präst?” Tråkigt nog skulle några församlingsbor
kanske aldrig ha hört varken att Jesus är Gud eller att han är
präst. Jag vill inte förolämpa någon när jag säger att även om vi alla helhjärtat
bekräftar sanningen i dessa påståenden, vet vi kanske inte hur vi
ska förklara Gud-människan Jesu Kristi prästadöme. Jag tror vi alla håller
med om att denna kunskap är mycket viktig för en man som önskar
att vara Jesu Kristi präst. Följaktligen är ämnet för detta föredrag ”Jesu
Kristi prästadöme”.

Guds ord
En karmelitnunna
Aperuit illis är namnet på ett apostoliskt brev utfärdat av påven Franciskus då han instiftade tredje söndagen under året som ”Guds ords söndag” (i år den 26 januari). Aperuit illis (Han öppnade…) syftar på de inledande orden i Lukasevangeliet: ”Han öppnade deras sinnen så att de
förstod skrifterna” (Luk 24:45).
Påven skriver i inledningen av sitt brev: ”Detta var en av den uppståndne
Herrens sista handlingar före himmelsfärden. Jesus visade sig för
lärjungarna när de var samlade, bröt brödet med dem och öppnade deras
sinnen så att de kunde förstå skrifterna. (…) Sambandet mellan den
uppståndne Herren, de troendes gemenskap och den heliga Skrift är
grundläggande för vår identitet som kristna.