Karmel 2018:4

INNEHÅLL november 2018/4, årg. 53

Thérèse och hennes förläldrar besöker Norden
H. E. Anders kardinal Arborelius                                       s. 3

Den 28 september i St Eriks domkyrka i Stockholm började rundresan i de
nordiska länderna för relikerna av den heliga Thérese av Jesusbarnet och hennes föräldrar, de heliga Louis och Zelie Martin. Den 1-2 oktober var det
karmelitklostret i Glumslövs tur. Efter ett högtidligt mottagande lett av P. Clemens, och tillfälle till bön vid relikskrinen, firades en högtidlig mässa i ett mer än fullsatt kapell, med Biskop Anders Arborelius som huvudcelebrant. Här följer predikan nedskriven efter bandinspelning…

Kalla mig lilla Thérèse
P. Roeland Van Meersshe                                                  s. 8

Idag firar vi den heliga Thérèse av Lisieux. Hon kallas ibland ”lilla
Teresa”, ett namn som hon själv valt. När en av hennes systrar frågade
henne vad hon ville kallas svarade hon: ”Kalla mig lilla Thérèse”. Och
ändå har Thérèse av en påve blivit kallad ”en grundpelare, ett av vår tids
största helgon”. Hon hade inte studerat någon teologi. Hon hade inget
diplom från något universitet och ändå utropades hon av påven
Johannes Paulus II till kyrkolärare. Hur kommer sig detta?…

Skönhetens väg i Karmel
P. Daniel Chowning                                                             s. 12

Tystnadens tolv steg
Sr Marie-Aimée de Jesus                                                   s. 18

Julens tre mässor
F. Frederick L. Miller                                                            s. 23

Josefs böneskola – Leva med Jesus
Fr Philippe de Jesus-Marie                                                 s. 25