Okategoriserade

Karmel 2018:4

INNEHÅLL november 2018/4, årg. 53

Thérèse och hennes förläldrar besöker Norden
H. E. Anders kardinal Arborelius 

Den 28 september i St Eriks domkyrka i Stockholm började rundresan i de
nordiska länderna för relikerna av den heliga Thérese av Jesusbarnet och hennes föräldrar, de heliga Louis och Zelie Martin. Den 1-2 oktober var det
karmelitklostret i Glumslövs tur. Efter ett högtidligt mottagande lett av P. Clemens, och tillfälle till bön vid relikskrinen, firades en högtidlig mässa i ett mer än fullsatt kapell, med Biskop Anders Arborelius som huvudcelebrant. Här följer predikan nedskriven efter bandinspelning…

Kalla mig lilla Thérèse
P. Roeland Van Meersshe  

Idag firar vi den heliga Thérèse av Lisieux. Hon kallas ibland ”lilla
Teresa”, ett namn som hon själv valt. När en av hennes systrar frågade
henne vad hon ville kallas svarade hon: ”Kalla mig lilla Thérèse”. Och
ändå har Thérèse av en påve blivit kallad ”en grundpelare, ett av vår tids
största helgon”. Hon hade inte studerat någon teologi. Hon hade inget
diplom från något universitet och ändå utropades hon av påven
Johannes Paulus II till kyrkolärare. Hur kommer sig detta?…

Skönhetens väg i Karmel
P. Daniel Chowning  

1999 skrev den helige påven Johannes Paulus II ett brev till
konstnärerna. (Påve Johannes Paulus var själv en konstnär, en
skådespelare i sin ungdom.) Det är en del av brevet som jag tror är
viktig för oss alla. ”Alla är inte kallade att vara konstnärer i ordets
särskilda betydelse. Men, som första Moseboken menar det, alla män
och kvinnor är anförtrodda uppgiften att forma sitt eget liv, på ett visst
sätt ska de göra det till ett konstverk, ett mästerverk.”..

Tystnadens tolv steg
Sr Marie-Aimée de Jesus 

Dorothée Quoniam (1839-1874) kom från en mycket fattig familj och blev tidigt
föräldralös. Hon trädde in karmelitklostret i Paris 1859 och fick namnet Marie-
Aimée de Jésus. Då en av hennes noviser en gång kom in i hennes cell och fann
henne stående helt stilla och tyst, frågade hon vad hon höll på med. Syster Aimèe svarade då att hon lyssnade till stillheten. Novisen bad henne att skriva något om detta och så tillkom denna meditation, tystnadens tolv steg.

Det inre livet kan bestå i detta enda ord: tystnad! Det är tystnaden som
förbereder oss för att bli heliga, den är början, följeslagaren på vägen
och dess fullbordan. Gud som är evig, sade bara ett enda ord: Ordet. På
samma sätt är det önskvärt att alla våra ord uttrycker Jesus direkt eller
indirekt. Detta ord: tystnad, vad det är vackert!…

Inte av en slump
Metropolit Anthony av Sourozh (Anthony Bloom 1914-2003)

Vi måste var och en se på våra egna liv, för vi är inte här [i Kyrkan] av en slump. Det är inte bara ren nyfikenhet eller sysslolöshet som har fört oss hit…

Josefs böneskola – Leva med Jesus
Fr Philippe de Jesus-Marie 

Den som inte har någon mästare för undervisning i bönens konst, den må ta detta ärorika helgon till sin mästare för att inte fara vilse på vägen.
Varför ger Teresa oss sankt Josef som en mästare i bön? Förutom alla
hans dygder och hans faderliga uppgift är det uppenbarligen på grund
av hans unika närhet till Frälsaren. Om den teresianska bönen definieras
i termer som vänskap, relation och närhet till Herren, så är snickaren
från Nasarets liv först och främst i hög grad ett förverkligande av detta…

 

1 kommentar

Kommentarer är stängda.