Gemenskap med de heliga på jorden

Av Anders Arborelius OCD. I allt kristet finns det både en inåtgående och en utåtgående rörelse. Den utåtgående kallar vi mission. Gud vill dela med sig av sig själv. Det ligger i godhetens natur att meddela sig. Detta blir också tydligt i de heligas samfund, där lemmarna har allt gemensamt sinsemellan, men också sprider allt […]