Korsvägsandakt

Från Jerusalem kommer seden i andakt följa Jesus på hans lidandes väg. Nedanstående korvägsandakt – det finns många andra – vill vara en hjälp vid meditationen över Kristi lidande, att åskådliggöra vad det vill säga att ta Jesu kors på sig. Den lämpar sig väl för gemensam andakt. Den är kort för att var och […]