Maria av den korsfäste Jesus

Född 5 januari 1846 i I’billin, Ottoman, Syrien Död 26 augusti 1878 i Betlehem Saligförklarad 13 november 1983 av Johannes Paulus II Helgonförklarad 17 maj 2015 av Franciskus I Helgondag 26 augusti Attribut

Maria av den korsfäste Jesus helgonförklaras 17 maj 2015

Av Wilfrid Stinissen OCD. Ingen människa liknar helt en annan. Skaparen plagierar aldrig sig själv, allt han gör är alltid originellt. Det är varje människas storhet att vara helt unik. Priset hon betalar för detta är att hon aldrig kan känna sig helt förstådd av en annan. Det finns en ensamhet som hör till vårt […]

Saligförklaringen av Maria av den korsfäste Jesus

Predikan 33:e söndagen under året, 13 november 1983, med anledning av saligförklaringen av Maria av den korsfäste Jesus. Hennes helgonförklaring skall äga rum 17 maj 2015. Det är inte bara de första kristna som måste gå sin väg genom stora vedermödor, förföljelser, världens hat och förakt. Dagens evangelietext kan på något sätt tillämpas på de […]