Helgon

Maria av den korsfäste Jesus

Maria av den korsfäste Jesus
Född 5 januari 1846 i I’billin, Ottoman, Syrien
Död 26 augusti 1878 i Betlehem
Saligförklarad 13 november 1983 av Johannes Paulus II
Helgonförklarad 17 maj 2015 av Franciskus I
Helgondag 26 augusti
Attribut