7:e påsksöndagen. Årg. A

Det är ofta först när vi får sakna något som vi lär oss att värdesätta det. Först när en människa är borta – eller har gått bort – upptäcker vi vilken pärla det var, även om skalet var lite ohyvlat. Och i den vackra maj-månaden händer det inte så sällan att varje bonde, ja, var […]

6:e påsksöndagen. Årg. A

Joh 14:15-21. Vi närmar oss pingsten, och därför låter Kyrkan oss läsa och höra texter som påminner oss om att vi behöver den helige Ande, och som uppmanar oss att vänta på honom och längta efter honom. ”Jag skall be Fadern”, säger Jesus, ”och han skall ge er en annan Hjälpare, som skall vara hos […]

4:e påsksöndagen. Årg. A

I dag är det den gode herdens söndag och därför också böndag för präst- och ordenskallelser. I dagens evangelium talar Jesus om en herde, om får, om en dörr, om bete. Detta innehåller något mycket djupt. Jesus ser inte på tingen så som vi ser på dem. Vi betraktar tingen med en kall, saklig blick. […]

Uppståndelsen – Anastasis

Uppståndelse-ikonen liknar ikonen som visar Jesu dop i Jordan. Det är samma berg som klyvs itu. Det är samma djup Jesus stiger ner i. I Jordan stiger han ner i det vatten där folket har befriats från sina synder, där de blivit rentvagna från all synd för att uppstå till ett nytt liv. I Uppståndelsen […]

Påskvakan

This night, the Church exults not only in the victory of Christ. It shows us how his victory crowns a long process of development. The rising of Jesus is an astonishing event, of course, but no surprise. The Lord has carefully prepared it. If our eyes see, our ears hear, we find it foretold ‘in […]

Fastetid och påsk i Karmel

Ordet ”påsk” kommer från det hebreiska ”pasách” som betyder ”gå förbi”. När ängeln gick förbi israeliternas hem i Egypten vars dörrposter var bestrukna med ett lamms blod skonade han dem. Israeliterna kunde då fritt lämna Egyptens träldom och vandra in i det utlovade landet. Så kom ordet ”påsk” mer att betyda utgång, befrielse, övergång från […]

5:e påsksönd./5th Sunday of Easter

’Paul and Barnabas put fresh heart into the disciples, encouraging them to persevere in the faith(Acts 14:22).’ What Saints Paul and Barnabas did in the early days of the Church continues on in our day. Each Sunday we come to Mass to have fresh heart put into us, and to receive encouragement to persevere in […]

4:e påsksönd.

Som ni vet håller Kyrkan idag en särskild böndag för präst- och ordenskallelser. Det var påven Paulus VI som i ett radiomeddelande lördagen den 11 april 1964, precis vid inledningen av vigilian till den Gode Herdens söndag, uppmanade alla troende att just denna dag intensifiera bönen för kallelser till präst- och ordensliv. Och den helige […]

Påskdagen 2016

Herren är uppstånden från de döda, aposteln Johannes såg det och han trodde, ty han är sannerligen uppstånden. Vi har idag i början av denna mässa sjungit – under det att vi bestänktes med vigvattnen – Vidi aquam: ”Jag såg en ström av levande vatten välla fram på templets högra sida, halleluja, och det gav […]

5:e påsksönd./Easter 5

“I am the true vine”. Several times in the Old Testament the image of the vine is used of Israel, God’s own people, the people of the Covenant (cf. e.g. Is 5:1, 27:2-6; Jer 2:21, 11:4; Ezk 19:10-14; Ps 80:18-19.) And several times, too, the Prophets of the Old Testament denounce this vine that is […]