4:e påsksönd. Årg. B

Den gode Herdens söndag Apg 4:8-12; Ps 118:1,8-9, 21-23, 26, 28-29 (R. 22); 1 Joh 3:1-12; Joh 10:11-18 Bröder och systrar! Den Fjärde Påsksöndagen är traditionellt en dag då Kyrkan ber för präst- och ordenskallelser. Oavsett vilken årgång av läsningar vi följer så återger Evangeliet denna dag liknelsen om fåren och den Gode Herden. Att […]

3:e påsksönd.

Om den uppståndne Herren bara en gång hade visat sig för sina lärjungar skulle de haft svårt att bli riktigt övertygade om att han uppstått från de döda. Trots att Jesus varje gång han under sitt liv har talat om sin död och sitt lidande har tillagt: ”Och på tredje dagen skall jag uppstå…” är […]

Påskdagen 2015

I påskdagens evangelium enligt evangelisten Johannes framträder tre människor på ett alldeles särskilt sätt. Först möter vi Maria från Magdala. Hon hade varit en av de kvinnor som stod vid Jesu kors. Om en människa har upplevt det som Maria hade upplevt på långfredagen kan hon inte längre vara densamma som förut. Hon var med […]

Påskvakan/Easter vigil

Genesis 1:1-2:2: God saw all he had made, and indeed it was very good. Romans 6:3-11: Consider yourselves to be dead to sin but alive to God in Christ Jesus. Matthew 28:1-10: There is no need for you to be afraid. This night, the Church exults not only in the victory of Christ. It shows […]

Fastetid och påsk i Karmel

Ordet ”påsk” kommer från det hebreiska ”pasách” som betyder ”gå förbi”. När ängeln gick förbi israeliternas hem i Egypten vars dörrposter var bestrukna med ett lamms blod skonade han dem. Israeliterna kunde då fritt lämna Egyptens träldom och vandra in i det utlovade landet. Så kom ordet ”påsk” mer att betyda utgång, befrielse, övergång från […]

Påskdagen

Predikan av Johannes-Maria Störksen, karmelit. Petrus, ”klippan” och Johannes, ”han som Herren älskade”, är de två första männen vid graven, tidigt om morgonen, den första dagen i veckan. Men det är en kvinna, Maria från Magdala, som varit där först och som därefter underrättat dem om det som hon har sett. Petrus är den förste […]

Påskpredikan

Predikan. Påskevangeliets berättelse börjar i nattens mörker: ”Medan det ännu var mörkt kom Maria från Magdala till graven”. Johannes framhäver att det var natt, inte för att ange ett klockslag, utan för att det är karakteristiskt för honom att i evangeliet och breven skriva om ljus och mörker. Han tycker om dessa symboler. Nattens mörker: […]

Påsk

Påskevangeliets berättelse börjar i nattens mörker: ”Medan det ännu var mörkt kom Maria från Magdala till graven”. Johannes framhäver att det var natt, inte för att ange ett klockslag, utan för att det är karakteristiskt för honom att i evangeliet och breven skriva om ljus och mörker. Han tycker om dessa symboler. Nattens mörker: det […]