Vår öken

Madeleine Delbrêl (1904–1964)

När man älskar varandra, tycker man om att vara tillsammans och när man är tillsammans, tycker man om att tala med varandra. När man älskar varandra, är det tråkigt att alltid ha en massa folk omkring sig. När man älskar varandra, tycker man om att lyssna till den andre, i ensamhet, utan att bli störd av andra röster. Det är därför som de som älskar Gud, alltid har tyckt om öknen, och det är därför som Gud inte kan neka dem som älskar honom att få komma dit. Och jag är säker på att du älskar mig, min Gud, och …

Läs mer

Vad en föresats kan växa till

Ett anonymt vittnesbörd

En präst gav en gång i ett samtal detta råd: ”Gör varje timme två minuters uppehåll för att tänka på Gud. En läkare t.ex. kan göra det mellan två besök; en chaufför under sina omlastningar i bilen; en husmor mellan två ärenden… Dessa stilla ögonblick skall hjälpa dig att tillbringa dagen i Guds närvaro.” Jag blev tilltalad av idén och full av god vilja, där såväl illusioner som entusiasm spelade in, beslöt jag att omsätta detta förslag i praktiken, som om allt skulle gå av sig självt. Första kvällen: jag hade totalt glömt bort de två minuterna. Andra kvällen: min …

Läs mer

Människoblivandets mysterium

Edit Stein

Av den heliga Teresia Benedicta av Korset (Edith Stein, 1891-1942) När dagarna blir allt kortare och – under en normal vinter – de första snöflingorna börjar falla, smyger sig lätt de första tankarna på julen på oss. Blotta ordet ”jul” har en dragningskraft som är svår att motstå. Även oliktänkande och icke-troende, för vilka den gamla berättelsen om barnet i Betlehem ingenting betyder, rustar sig till fest och funderar över hur de här och var skall kunna sprida en smula glädje. Det går liksom en varm våg av kärlek över hela världen redan veckor och månader innan. En kärlekens och …

Läs mer

Om ikoner och ikonmålning

Ikonografin har sin grund i Guds människoblivande i Jesus Kristus. Guds Son kom till världen för att återge människan hennes ursprungliga värdighet som Guds avbild (grek: eikon – ikon). Ikonerna vill visa denna verklighet. Varje Kristus-ikon som andra gestalter är därför alltid genomstrålade av den himmelska härligheten, den återspeglas även i kläderna. Också byggnadernas och landskapens utformning pekar på att nyskapelsen i Kristus innefattar hela skapelsen. Ikonen är ett öppet fönster mot himlen som visar att himlen även är här mitt ibland oss. Därför är perspektivet i en ikon omvänd, det smalnar mot oss. Himlen ser på oss, kommer till …

Läs mer