Tidskriften Karmel

Karmel 2017:2

Tacksägelse för karmelitbrödernas 50 år i Sverige
Saverio av Jesu Heliga Hjärta
Vad du är skön!
Wilfrid av Kristus Konungen
Gud ensdam. Del 2
Robert Sarah
Vishetens säte
Frederick L. Miller
Fatima 100 år
En karmelitnunna

Utgivare

Karmeliterna i Tågarp och Glumslöv. 4 nr/år.
Ansvarig utgivare: Charlotte Tabuteau-Harrison.
Redaktion: br. Clemens Karlsson och sr. Veronica.
Expedition: Karmelitnunnorna, Fortunavägen 55, 257 30 Rydebäck.
Telefon: 042-22 11 42/22 09 29.
Lösnummer: 30 SEK.

Prenumeration

Sverige: 90 SEK/år. Bankgiro: 5018-8952.
Danmark: 120 SEK/år. Nordea-konto: 2276-3491 154 984.
Norge: 120 SEK/år. Karmeliternas bankkonto: 12034593017.
Utanför Norden: 120 SEK/år. IBAN SE4793000000006250204465,
BIC/SWFT: NDEASESS Sparbanken Öresund AB, Box 466, 201 24 Malmö.
Märk talongen ”Tidskriften Karmel”, vilket år prenumerationen avser och om prenumerationen gäller för 2 år.