Tidskriften Karmel

Karmel 2018:2

INNEHÅLL  maj 2018/2, årg. 53

S. 3 – Offerakten till Guds barmhärtiga kärlek

Daniel Chowning

S. 10 – Varför jag älskar dig, Thérèse

Biskop Guy Gaucher

S.16 – Heliga Marie-Azélie och Louis Martin (II)

Frederick L. Miller  

S. 24 – Till en karmelitnunnas guldjubileum

Anders kardinal Arborelius

S. 27 – Sankt Josefs böneskola – Du skall ge honom namnet Jesus

Philippe av Jesus-Maria

 

Utgivare

Karmeliterna i Tågarp och Glumslöv. 4 nr/år.
Ansvarig utgivare: Charlotte Tabuteau-Harrison.
Redaktion: br. Clemens Karlsson och sr. Veronica.
Expedition: Karmelitnunnorna, Fortunavägen 55, 257 30 Rydebäck.
Telefon: 042-22 11 42
Lösnummer: 30 SEK.

Prenumeration

Sverige: 100 SEK/år. Bankgiro: 5018-8952.
Danmark: 130 SEK/år. Nordea-konto: 2276-3491 154 984.
Utanför Norden: 130 SEK/år. IBAN SE91 8000 0821 4994 3665 7648,
BIC/SWFT: SWEDSESS Swedbank AB, Box 16073, 250 16 Råå
Märk talongen “Tidskriften Karmel”, vilket år prenumerationen avser och om prenumerationen gäller för 2 år.