Tidskriften Karmel

Karmel 2018:1

H.E. Anders kardinal Arborelius, Änglar, finns dom?
Mary of Saint Joseph, Teresa av Jesus – Helgonet som fick åldras.
P. Philippe av Jesus-Maria, Sankt Josefs böneskola – Ta Maria hem till sig.
En Karmelitnunna, Karmel och bön för prästerna
F. Frederick L. Miller, Heliga Marie-Azélie och Louis Martin (I)

Utgivare

Karmeliterna i Tågarp och Glumslöv. 4 nr/år.
Ansvarig utgivare: Charlotte Tabuteau-Harrison.
Redaktion: br. Clemens Karlsson och sr. Veronica.
Expedition: Karmelitnunnorna, Fortunavägen 55, 257 30 Rydebäck.
Telefon: 042-22 11 42
Lösnummer: 30 SEK.

Prenumeration

Sverige: 100 SEK/år. Bankgiro: 5018-8952.
Danmark: 130 SEK/år. Nordea-konto: 2276-3491 154 984.
Utanför Norden: 130 SEK/år. IBAN SE91 8000 0821 4994 3665 7648,
BIC/SWFT: SWEDSESS Swedbank AB, Box 16073, 250 16 Råå
Märk talongen “Tidskriften Karmel”, vilket år prenumerationen avser och om prenumerationen gäller för 2 år.