Tidskriften Karmel

Karmel 2017:1

Fader Vår – en bön som lär oss att be
Martinus av Sankta Teresa av Jesusbarnet, karmelit
Det finns kristna som inte tycker om böner som man skall lära sig utantill. De upplever det som ett tvång, en brist på originalitet. Men faktum är att bönen Fader vår, den bön som de kristna har lärt sig utantill, kan bringa människor som inte var kristna till den kristna tron. Det hände till exempel med tre människor, tre kvinnor.

Gud ensam
Robert Sarah, karmelit
Hans Eminens Kardinal Robert Sarah föddes 15 juni 1945 i en fattig by på Guineas landsbygd. Han började sitt liv i ett enrumshem som utgjorde hans familjs enda egendom. Han fick kallelsen till präst genom de missionärer som verkade i hans by, och blev 1979 världens yngsta biskop vid bara 34 års ålder för ärkestiftet Conakry, och är nu prefekt för gudstjänst- och sakramentskongregationen.

Johannes av Korsets gudsbild. Del 2
Roland av Sankt Josef, karmelit
Gud är Fader, Son och Ande. Johannes av Korset lär oss att känna Gud som den helt annorlunda, men också som kärlekens Gud, Älskaren som samtidigt är den Älskade. När vi får tränga djupare in i Gud stöter vi också på Guds djupaste kärna, den treenige Guden. Men också det blir ett outgrundligt mysterium, såsom omgivet av icke-vetande. Bara den Helige Ande kan leda oss steg för steg ”in i hela sanningen” säger Jesus (Joh 13,16).

Ett underbart utbyte
Clemens av Sankt Gabriel, karmelit
Predikan vid en karmelitnunna avläggande av sina första för tre år tidsbundna klosterlöften, Glumslöv den 6 januari 2017

Epifaniahögtidens evangelium – denna löftesavläggelsesdag – proklamerar uppenbarandet av en gåva, Guds gåva, vår Herre Jesus Kristus. Från människans sida talar det om ett sökande, och finnande av ett underbart utbyte (Matt 2:1-12).

Utgivare

Karmeliterna i Tågarp och Glumslöv. 4 nr/år.
Ansvarig utgivare: Charlotte Tabuteau-Harrison.
Redaktion: br. Clemens Karlsson och sr. Veronica.
Expedition: Karmelitnunnorna, Fortunavägen 55, 257 30 Rydebäck.
Telefon: 042-22 11 42/22 09 29.
Lösnummer: 30 SEK.

Prenumeration

Sverige: 90 SEK/år. Bankgiro: 5018-8952.
Danmark: 120 SEK/år. Nordea-konto: 2276-3491 154 984.
Norge: 120 SEK/år. Karmeliternas bankkonto: 12034593017.
Utanför Norden: 120 SEK/år. IBAN SE4793000000006250204465,
BIC/SWFT: NDEASESS Sparbanken Öresund AB, Box 466, 201 24 Malmö.
Märk talongen ”Tidskriften Karmel”, vilket år prenumerationen avser och om prenumerationen gäller för 2 år.