Tidskriften Karmel

[column type=”1/3″]

Karmel 2017:4

» Prenumerera
» Köp lösnummer
» Beställ provnummer

[/column][column type=”2/3″ last=”true”]

Karmel 2020:3

INNEHÅLL augusti 2020:3, årg. 55

Tron, hoppet och kärleken (4)                                                3
Kardinal Anders Arborelius OCD                                              

100 år sedan Johannes Paulus II’s födelse                          10
Påve emeritus Benedikt XVI

Predikan vid en karmelitnunna högtidliga profession   16
P Martinus Martin OCD

Paulus av Korset och lidandet                                               20
P Martin Coffey CP

Helig tystnad (6)                                                                        27

P Basil Nortz OCR

Utgivare

Karmeliterna i Tågarp och Glumslöv. 4 nr/år.
Ansvarig utgivare: Charlotte Tabuteau-Harrison.
Redaktion: br. Clemens Karlsson och sr. Veronica.
Expedition: Karmelitnunnorna, Fortunavägen 55, 257 30 Rydebäck.
Telefon: 042-22 11 42
Lösnummer: 30 SEK.

Prenumeration

Sverige: 100 SEK/år. Bankgiro: 5018-8952.
Danmark: 130 SEK/år. Nordea-konto: 2276-3491 154 984.
Utanför Norden: 130 SEK/år. IBAN SE91 8000 0821 4994 3665 7648,
BIC/SWFT: SWEDSESS Swedbank AB, Box 16073, 250 16 Råå
Märk talongen ”Tidskriften Karmel”, vilket år prenumerationen avser och om prenumerationen gäller för 2 år.

Lösnummer: 30 SEK

[/column]