Tidskriften Karmel

Karmel 2019:4

INNEHÅLL november 2019/4, årg. 54
Tron, hoppet och kärleken (1)
Kardinal Anders Arborelius OCD                 3
Kärlekens resa (4)
P Eugene McCaffrey OCD                                 12
Helig tystnad (3)
P. Basil Nortz ORC                                               22
Elisabeth av Treenigheten och Johannes av Korset
F. Jean Remy                                                         26

Utgivare

Karmeliterna i Tågarp och Glumslöv. 4 nr/år.
Ansvarig utgivare: Charlotte Tabuteau-Harrison.
Redaktion: br. Clemens Karlsson och sr. Veronica.
Expedition: Karmelitnunnorna, Fortunavägen 55, 257 30 Rydebäck.
Telefon: 042-22 11 42
Lösnummer: 30 SEK.

Prenumeration

Sverige: 100 SEK/år. Bankgiro: 5018-8952.
Danmark: 130 SEK/år. Nordea-konto: 2276-3491 154 984.
Utanför Norden: 130 SEK/år. IBAN SE91 8000 0821 4994 3665 7648,
BIC/SWFT: SWEDSESS Swedbank AB, Box 16073, 250 16 Råå
Märk talongen “Tidskriften Karmel”, vilket år prenumerationen avser och om prenumerationen gäller för 2 år.