Tidskriften Karmel

Karmel 2020:2

INNEHÅLL maj 2020:2, årg. 55
Thérése: ..kyrkolärare
Frederick L Miller                                               3
Tron, hoppet och kärleken (3)
Kardinal Anders Arborelius OCD                 13
Helig tystnad (5)
Basil Nortz                                                            23
Påven: anstöt och mysterium
Johannes Paulus II                                              27

Bön och vila

Olga de la Cruz                                                     29

Utgivare

Karmeliterna i Tågarp och Glumslöv. 4 nr/år.
Ansvarig utgivare: Charlotte Tabuteau-Harrison.
Redaktion: br. Clemens Karlsson och sr. Veronica.
Expedition: Karmelitnunnorna, Fortunavägen 55, 257 30 Rydebäck.
Telefon: 042-22 11 42
Lösnummer: 30 SEK.

Prenumeration

Sverige: 100 SEK/år. Bankgiro: 5018-8952.
Danmark: 130 SEK/år. Nordea-konto: 2276-3491 154 984.
Utanför Norden: 130 SEK/år. IBAN SE91 8000 0821 4994 3665 7648,
BIC/SWFT: SWEDSESS Swedbank AB, Box 16073, 250 16 Råå
Märk talongen “Tidskriften Karmel”, vilket år prenumerationen avser och om prenumerationen gäller för 2 år.

Lösnummer: 30 SEK